MENY

Går vi mot et sorteringssamfunn? Foredrag og debatt i Vitenskapsakademiet

Torsdag har Vitenskapsakademiet åpent foredrag om preimplantasjons-diagnostikk og stamcelleforskning. Foredragsholder er tidligere prorektor ved UiS, dr. theol Øyvind Foss.

Forskning på stamceller fra foster er forbudt i Norge, men tillatt i Sverige.

Etiske aspekter
Stamcelleforskning ble nylig aktualisert da årets Nobelpris i medisin ble tildelt to stamcelleforskere; britiske Sir John Gurdon og japanske Shinya Yamanaka.

Professor emeritus Øyvind Foss har arbeidet mye med de etiske aspektene ved stamcelleforskning og har blant annet vært ansvarlig for et prosjekt om dette ved Universitetet i Heidelberg.

Kritikere
Kritikere av stamcelleforskning mener det å tillate slik forskning kan være et steg på veien mot et sorteringssamfunn. Det er Foss, som både er teolog og filosof, uenig i.

- Det er snakk om å diagnostisere dødelige og arvelige lidelser hos et foster. Et samfunn som gir den muligheten er ikke et sorteringssamfunn, men et samfunn som tar etisk ansvar, mener han.

Foredraget holdes på Arkeologisk Museum torsdag 18. oktober klokken 19:00.
Øyvind Foss har tidligere holdt samme foredrag ved universitetet i Heidelberg og i Lugano i Sveits.