MENY

Gaveprofessorat fra A/S Norske Shell til UiS

A/S Norske Shell har gitt et gaveprofessorat til Universitetet i Stavanger med en tidsramme på fire år. Den økonomiske rammen er på vel fem millioner kroner og går til et professorat i fagområdet anvendt matematikk petroleumsfag, på Institutt for petroleumsteknologi.

- Shell har i mange år samarbeidet med IRIS og UiS, sier teknologidirektør Alfred Nordgård. Det har vært et samarbeid til gjensidig nytte. UiS har vært en leverandør av gode kandidater til næringen, ikke minst til Shell.

Stort behov

- Vi ser på olje- og gassvirksomheten i et 100 års perspektiv og vil ha et stort behov for petroleumsingeniører i fremtiden. Professoratet er et ledd i å styrke utdanningen av petroleumsingeniører og vil bidra til å sikre tilgangen av godt kvalifiserte kandidater for potensiell ansettelse i Shell.

- På det faglige plan er området matematisk modellering av stor betydning for å forstå hvordan et reservoar oppfører seg. Det gjelder å gjøre valg som både øker oljeutvinningen og samtidig sikrer en forsvarlig utnyttelse av naturressursene, sier Alfred Nordgård.

Avtalen om opprettelsen av gaveprofessoratet ble formelt inngått på UiS i dag.

- UiS har opp gjennom årene hatt stor glede av samarbeidet med Shell, og det har vært et godt eksempel på hva samspill mellom akademia og industrien kan føre til, sier rektor Aslaug Mikkelsen som retter en stor takk til Shell. Det er ekstra gledelig at dette gaveprofessoratet er øremerket anvendt matematikk. Det viser i praksis den rollen et basalt universitetsfag kan spille for den videre utviklingen av petroleumsvirksomheten.  

Styrker utdanningen

- Dette er en generøs gave fra AS Norske Shell, sier instituttleder Svein M. Skjæveland på Institutt for petroleumsteknologi. Professoratet vil spesielt styrke utdanningen av reservoaringeniører til strategisk planlegging og drift av oljeforekomster, og sikre kontinuiteten i et tungt og verdenskjent fagmiljø innen reservoarteknikk.

- Fagområdet som er valgt er anvendt matematikk med numeriske metoder og analyser spesielt rettet mot petroleumstekniske anvendelser, sier Svein M. Skjæveland. Aktuelle oppgaver er undervisning og utvikling av undervisningsopplegg for reservoarmodellering og simulering, samt i andre, nærliggende fagområder.

I stillingen vil det også inngå veiledning i forbindelse med bachelor- og masteroppgaver og doktorgradsstudenter. Professoren vil få en viktig oppgave å utvikle vitenskapelig og industrirettet forskning i samarbeid den delen av næringslivet som er relevant for utdanning på UiS.