MENY

Gikk for to prorektorer

Etter en relativ lang diskusjon gikk UiS-styret inn for modell 2 i rapporten til arbeidsgruppen som har utredet fremtidig organisasjons- og ledelsesstruktur under ansatt rektor.

Denne modellen har to prorektorer, en for utdanning og en for forskning og innovasjon, samt at kommunikasjon og samfunnskontakt er lagt direkte under rektor.

Virksomhetsstyring er tatt ut av organisasjonskartet under administrasjonsdirektøren i modellen, og organisering og oppgaveportefølje for denne enheten vil bli gjenstand for en egen utredning.

Det var enighet om at ansatt rektor kan gjøre justeringer i den vedtatte modellen.

Den nye organisasjonsmodellen vil tre i kraft fra 1. august 2019.

Vedtaket i US 36/18 Organisasjons- og ledelsesstruktur under ansatt rektor lyder slik:

1. Styret vedtar modell 2 som utgangspunkt for fremtidig organisasjons- og ledelsesstruktur under ansatt rektor, med unntak av virksomhetsstyring som skal utredes separat. Ytterligere justeringer av modellvalg gjøres med nyansatt rektor.

2. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å oppnevne en arbeidsgruppe og utforme mandat for denne, med sikte på å avklare fremtidig organisering av, og oppgaveportefølje for, en enhet for virksomhetsstyring. Mandatet skal også omfatte plassering av enkeltfunksjoner.