MENY

Gir alt for å bli lærere

I høst tok de fatt på deltidsløpet for grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn. Selv om de fremdeles har mange år igjen på skolebenken, ser de positivt på fremtiden.

Bildet viser lærerstudenter sammen med elever på en skole. Lærerstudenter ved Universitetet i Stavanger sammen med elever ved en praksisskole.

Tine Merete Voll (38) og Karen Thomassen (30) startet i høst på grunnskolelærer 1.–7. trinn, deltid ved UiS. De forteller at de søkte på studiet fordi de hadde et høyt ønske om å bli lærere, men at livssituasjonen deres hindret dem i å ta fatt på et fulltidsstudium.

– Deltidsstudiet gjorde det mulig for meg å kombinere drømmen om å bli lærer med jobb og familieliv, forteller Voll.

Lærer av hverandre

Universitetslektor Brit-Helen Russdal-Hamre underviser de nye deltidsstudentene i norskfaget, og synes det er en fryd. Hun er spesielt imponert over hvor godt studiemiljø det er i klassen.

– Dette er en supermotivert gjeng, som virker genuint interesserte i å lære hvordan de skal bli lærere. Miljøet er også overraskende godt med tanke på at de kun møtes en gang i måneden. Selv om de møtes sjeldent fysisk, holder de kontakten gjennom en gruppe på Facebook der de diskuterer alt fra fag til forelesninger, og de har forstått at de kan lære mye av hverandre, forteller Russdal-Hamre.

Vil gjør en forskjell

I fjor høst var første gang UiS kunne tilby studiet Ønsket var å nå ut til en litt annen type studentgruppe enn de som en hittil ikke har klart å rekruttere, nemlig personer som bor andre steder, har familie, eller har en annen livssituasjon som gjør at de ikke kan ta grunnskolelærerutdanningen på fulltid.

Les artikkelen: Bli grunnskulelærar på deltid

Studentene Tine Merete Voll (38) og Karen Thomassen (30) forteller at de ønsker å bli lærere fordi de vil inn i et yrke som er trygt og sikkert, og som lar seg gjøre å kombinere med familieliv, men mest fordi de ønsket en jobb som gir mye igjen. 

– Jeg ønsker en jobb der jeg kan utgjøre en forskjell, og der jeg kan gå hjem med en følelse av at jeg har gjort en innsats for noen. Jeg ønsker å hjelpe, og forhåpentligvis også forandre liv, sier Voll.

– Studiet krever struktur

Studentene forteller at de har hatt en fin start på studiet, men innrømmer at det har vært mye å sette seg inn i og mye pensum de skal pløye igjennom. På spørsmål om hvordan de klarer å kombinere familielivet med jobb og studier svarer Tine Merete Voll følgende, etterfulgt av en trillende latter:

– Vi skal si ifra når vi har funnet ut av det. 

Hun understreker at selv om det vil være en hektisk periode fremover, vil det være verdt det.

– Det krever struktur, og at man legger en plan og prøver å gjøre alt for å følge den, sier hun.

Gleder seg til praksis

På grunnskolelærer deltid foregår undervisningen både via nett og ved samlinger på campus. Studentene møtes til samlinger tre dager i måneden hvert semester, og jobber hjemmefra med oppgaver og nettundervisning. De har i tillegg videokonferanser sammen med faglærer og medstudenter, der de går igjennom ulike temaer.

Studentene skal i likhet med grunnskolelærerstudenter som tar studiet på fulltid, ha veiledet praksis i om lag fire uker hvert år. Karen Thomassen forteller at hun ser fram til sin første praksisperiode som starter på nyåret.

– Ja, det blir utrolig kjekt. Selv om jeg har hatt fag som norsk tidligere og føler at jeg har god kjennskap til faget, har jeg ikke tidligere lært hvordan det kan læres bort. Det blir kjekt å få mulighet til å prøve seg, sier hun. 

Variert studentkull

Årets studentkull er veldig variert både med hensyn til bakgrunn og alder. Et par av studentene kommer rett fra videregående skole, mens andre har jobbet i skolesystemet eller i andre yrker i lengre tid. Det er også et par studenter på studiet som bor opptil to timer unna Stavanger.

– Det synes ikke å være noe problem, da de stort sett kan jobbe hjemmefra, sier Thomassen og legger til at både hun og hennes medstudenter er svært motiverte for å bli lærere.

– Og så er det et utrolig bra studium med helt utrolig fantastiske lærere, og det gjør hverdagen vår så mye enklere, skyter Voll inn.

Les også: Kombiner lærerutdanningen med jobb

Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Morten Berentsen