MENY

Gir gode ideer luft under vingene

- Det skal være attraktivt for forskere å satse på gode ideer, og de skal slippe å ta den økonomiske risikoen alene, sier daglig leder Kristin Husebø i selskapet Prekubator.

Prekubator jobber for vellykket kommersialisering av forskning i Rogaland. Selskapet er en del av infrastrukturen på Universitetsområdet i Stavanger og inngår i forsknings- og nyskapingsmiljøet Rogaland Kunnskapspark.

Eierne er seks regionale forskningsinstitusjoner; International Research Institute of Stavanger (IRIS), Rogaland Kunnskapspark,Stavanger universitetssjukehus, Næringsrådet i Rogaland, Norconserv og UiS.

Selskapet ble stiftet i 2002 og overtok da ansvaret som kommersialiseringsenhet for FORNY-ordningen i Rogaland, et program for forskningsbasert nyskaping, drevet av Norges Forskningsråd (NFR).

Fra sommeren 2006 videreføres virksomheten til en mer formell teknologioverføringsenhet, Technology Transfer Office (TTO), for UiS. Enkelt sagt skal TTOen hjelpe til å overføre ny kunnskap og teknologi fra forskningsmiljøer til næringsvirksomhet.

Scorer høyt
Dette skjer som en følge av økte krav til kommersiell satsing ved universiteter, og en lovendring fra 2003 som gir universitetene eierrettigheter til arbeidstakeroppfinnelser. Det er de siste årene opprettet TTOer i de andre universitetsbyene i Norge. UiS har deltatt i TTO-forum sammen med disse fra 2004.

- Prekubator var tidlig ute og hadde allerede en god TTO-modell før lovpålegget kom. Nå skal vi få en enda tydeligere funksjon og øke virksomheten, sier Kristin Husebø.

Prekubator er i dag et av landets fremste miljø når det gjelder suksess med kommersialisering i forhold til mottatte prosjektmidler. I 2003 og 2004 kunne selskapet blant annet vise til landets beste tall for bedriftsetablering som følge av utviklede ideer, i følge tall fra NFR.

Målet med TTOen er å styrke satsingen på forskningsbasert nyskaping ved UiS. En del av universitetenes utvidede formidlingsoppdrag er å bidra til at forskningsresultater kommer samfunnet til gode gjennom bedriftsetablering, patentering og lisensiering.

- Opprettingen av en TTO-funksjon skal profesjonalisere universitetets satsing på kommersialisering av forskningsresultater, sier Kristel Skorge, underdirektør ved UiS og styremedlem i Prekubator.

- Erfaring viser at disse prosjektene genererer mer forskning i fagmiljøene og styrker relasjonene til omverdenen. Samtidig er det et håp fra UiS sin side at vi etter hvert får tildelt midler til denne virksomheten, slik at vi kan bidra mer i hvert enkelt prosjekt, sier hun.

Mindre risiko
- Prekubators oppgave er å hjelpe gode ideer frem, men også å finne nye ideer. Målet er at det skal være attraktiv å satse. Vår filosofi er at UiS-ansatte som sitter på en god idé skal få hjelp til å komme videre, uten å måtte ta den økonomiske risikoen alene, sier Husebø.

Prekubator legger kapital og kompetanse inn i kommersialiseringsprosessen.

- Nettverk er gull verdt. Vi skal være en Kirsten Giftekniv, som forener eieren av ideen med kommersielle aktører, understreker hun.

Fruktbart samarbeid
- Med god TTO-virksomhet oppnår vi et fruktbart samarbeid med industrien om utvikling av nye produkter og tjenester, som igjen gir flere arbeidsplasser i regionen. Samtidig blir UiS med dette et enda mer levende universitet som er attraktivt for studenter, sier Skorge, og avslutter:

- Vi går derfor ut fra at Kunnskapsdepartementet tilgodeser UiS med midler til TTO-satsingen på lik linje med de andre universitetene i landet.

Av Thomas Bore Olsen (tekst) og Elisabeth Tønnessen (foto)