MENY

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset har kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Noen av dem som vet mest om samfunnssikkerhet, risiko og krise sitter i Stavanger. De gjør sitt beste for å gjøre folk litt klokere underveis.

Ministrene Ropstad, Høie, Solberg og Melby bak hver sin talerstol under pressekonferanse. Regjeringen holder pressekonferanse om tiltak i forbindelse med covid-19, 7. mai 2020. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret)

Les forskernes korona-artikler lenger nede i saken

Kunnskapen fra fagmiljøet Risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS har kanskje aldri vært viktigere enn akkurat de siste par månedene. Fagmiljøet bidrar med å gi beslutningstakere så vel som vanlige folk en forståelse av situasjonen. De vitenskapelig ansatte har deltatt aktivt i den offentlige debatten og underveis forsøkt å forklare situasjonen samfunnet befinner seg i.

 ­- Vi analyserer og vurderer tiltakene som innføres og gir faglig baserte synspunkter på hvordan samfunnet bør åpnes opp igjen. Som fagpersoner synes vi det er viktig at det foregår en løpende debatt om dette. Vi kan ikke bare vente til korona-kommisjonen leverer sin rapport om håndteringen. Risikostyring og samfunnssikkerhet må brukes som en del av grunnlaget for å ta gode beslutninger, sier professor Ole Andreas Engen.

Forskning på kommunikasjon

Han er en av mange forskere i fagmiljøet som har skrevet kronikker og latt seg intervjue som ekspertkilder i mediene. I tillegg til å formidle har førsteamanuensis Kristin S. Scharffscher fått tilslag i Forskningsrådet på et forskningsprosjekt om risikokommunikasjon.

Sammen med kolleger ved UiS og partnere i Norge, Tyskland, Sveits, Storbritannia og Tyskland skal hun blant annet utvikle forslag til kommunikasjonsstrategier i krisesituasjoner som lettere når fram til ulike grupper i samfunnet.

Noe å bli klokere av

Nedenfor finner du en samling tekster fra fagmiljøet Risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS, som kan gi deg interessante perspektiver på korona-situasjonen:

Koronakommisjonen – nå må vi ikke gå i 22. juli-fellen! (Stavanger Aftenblad, 25. mai)

Var ikke regjeringens beslutning om nedstengning kunnskapsbasert? (Dagens Næringsliv, 8. mai). Under en pågående pandemi med stor usikkerhet kan ikke myndighetene vente til de har tilstrekkelig kunnskap til å ta «sikre» beslutninger. Terje Aven og Ole Andreas Engen forklarer hvorfor.

Koronakommisjonen og samfunnssikkerheten etter korona (Stavanger Aftenblad, 28. april). Forskerne forklarer hva vi kan vente oss av den regjeringsoppnevnte kommisjonen som skal evaluere myndighetenes håndtering av Covid-19-pandemien. Av Ole Andreas Engen, Kristin S. Scharffscher, Sissel Haugdal Jore og Odd Einar Olsen.

Risikopolitikk ved et veiskille? (Agenda magasin, 24. april). Ole Andreas Engen og Odd Einar Olsen diskuterer hvilke følger koronakrisen vil få for den nasjonale risikopolitikken, og hvilke tema som bør debatteres.

The COVID-19 pandemic: how can risk science help? (Journal of Risk Analysis, 23. april). Dette er en artikkel på engelsk i et vitenskapelig tidsskrift, men Terje Aven og Frederic Bouder skriver forståelig om hvordan sentrale begreper som risiko og usikkerhet bør forstås og kommuniseres i korona-situasjonen.

Kunsten å avslutte en krise (Dagsavisen, 20. april). En undervurdert oppgave er hvordan man avslutter en alvorlig krise. Det kan bli meget krevende å avslutte denne krisen på rett måte og til rett tid, skriver Odd Einar Olsen og Bjørn Ivar Kruke.

Når krisen rammer krisen (Stavanger Aftenblad, 15. april). Bjørn Ivar Kruke, Odd Einar Olsen og Kristin S. Scharffscher tar for seg korona-krisens effekt på bistandsarbeid, flyktningpolitikk og vår rett til å yte humanitær hjelp.

Korona-appen bør få oss til å tenke (Stavanger Aftenblad, 2. april). Myndighetenes app for å overvåke smittespredningen er et skritt på veien til et samfunn ingen ønsker, mener Sissel Haugdal Jore og Ole Andreas Engen i denne kronikken. 

Vi er vår egen trussel (Dagsavisen RA, 31. mars). Er det korona-viruset som er den største trusselen, eller oss selv og vår levemåte, spør Sindre Bø i denne kronikken.

Er fullmaktslover heller en trussel mot samfunnssikkerheten? (Stavanger Aftenblad, 20. mars). Forskerne belyser hvor vanskelig det er å balansere mellom frihet og sikkerhet når myndighetene skal velge tiltak for å begrense sykdomsspredning. Forfattere: Ole Andreas Engen, Odd Einar Olsen, Kenneth P. Gould, Bjørn Ivar Kruke og Preben Lindøe.

Vil du ha kontakt med en av ekspertene i risikostyring og samfunnssikkerhet? Sjekk vår ekspertliste for media!

Tekst: Leiv Gunnar Lie