MENY

Gir screening bein å gå på

En måte å screene bein for raskt å finne ut om de inneholder DNA, har lenge vært etterspurt i forskningsmiljø. I sin doktorgradsavhandling viser Hege Ingjerd Hollund hvordan en kombinasjon av tre enkle metoder kan brukes til nettopp det.

I dag må forskere foreta tidkrevende og dyre laboratorieundersøkelser for å finne ut om  forhistoriske bein eller tenner inneholder DNA. Ofte finner heller ikke forskerne arvestoffet. DNA i slike bein er nemlig ofte nedbrutt eller beinene er forurenset, for eksempel av DNA fra bakterier.

Når det foretas slike undersøkelser, skjærer eller borrer forskerne av en bit av beinet eller tannen, og unikt, forhistorisk materiale blir ødelagt. Det betyr ofte at materialene ikke lenger kan forskes videre på. I tillegg kan det bety at unikt materiale som ellers kunne blitt stilt ut på museum, går tapt.Vil screene forhistoriske bein
Hege Ingjerd Hollund (33) disputerer 1. mai ved VU Universitetet, Amsterdam og tittelen på avhandlingen er «Diagenetisk screening av beinprøvar; reiskapar for tafonimiske og arkeometriske undersøkingar”. Hollund arbeider som konservator ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Målet med Hollunds doktorgradsavhandling har vært å finne en måte å screene forhistorisk materiale på. Tanken er at en raskt og enkelt skal kunne sjekke om bein inneholder DNA før en går videre med omfattende analyser av arvestoffet. Hollund peker på tre metoder som i kombinasjon kan brukes til å screene bein.


Raskt og enkelt
De tre metodene er å se på materialet i mikroskop, i UV-lys og å bruke den kjemiske analysemetoden infrarød sprektrometri.

- Metodene er ikke bare raske, enkle og billige. De ødelegger heller ikke materialet, sier Hollund.
Hun bruker ulike parameter for å bedømme hvor godt bevarte beinprøvene er. Målene kan brukes til å regne ut sannsynligheten for at beinet inneholder DNA. Ved å bruke denne teknikken kan en øke sjansen for at beinene en velger ut til analyse inneholder DNA.

Veiledere for avhandlingen har vært Henk Kars (VU Universitetet, Amsterdam), Miranda Jans (JPAC Central Identification Laboratories, Hawai) og Matthew Collins (Universitetet i York) Amsterdam.