MENY

Gir unge musikere mulighet til å vokse

Unge musikere er et nasjonalt talentutviklingsprogram som gir unge talenter som Skage Rollheim Larsen (13) muligheten til å vise seg frem. I april skal han representere Unge musikere Rogaland under 10 års-jubileet i Oslo.

Skage Rollheim Larsen er med i Unge musikere Rogaland. Skage Rollheim Larsen er med i Unge musikere Rogaland. Foto: privat.

Skage Rollheim Larsen (13) er en av åtte elever som har fått plass på talentutviklingsprogrammet Unge musikere Rogaland. Helga 17.- 19. april skal han representere Rogaland under jubileumskonserten i Oslo ved Norges Musikkhøgskole. Unge musikere ble startet i 2004 og feirer sitt 10-årsjubileum i år.

Supplement til ordinær undervisning
Programmet er et nasjonalt utviklingsprogram som blir organisert i regionale enheter og blir drevet av høyere musikkutdanningsinstitusjoner i regionene. I Rogaland administreres det av Institutt for musikk og dans ved UiS, og gir unge talenter som Skage et supplement til den ordinære undervisningen de ellers får gjennom musikkskoler eller private musikklærere.

Medlemmene i Unge musikere Rogaland har vunnet flere priser i nasjonale og internasjonale konkurrer, og har også blitt invitert til å delta på ulike festivaler som International Chamber Music Festival Stavanger og sist i september 2013 ved Sevilla kammermusikkfestival. Det er i tillegg mange prosjekter på gang, og i januar var Unge musikere Rogaland på dagstur til Sauda og deltok på et kommunalt arrangement i Klepp. I februar deltok medlemmene på en offentlig konsert i samarbeid med talentene fra Stavanger kulturskole i Bjergsted. Unge musikere holder også flere egne konserter i året.

Individuell tilrettelegging
Det er rundt 13 samlinger i året der det blir tilrettelagt for individuell undervisning på elevens instrument, klasseundervisning i tillegg til teori- og gehørundervisning i gruppe og kammermusikk. Hver samling avsluttes med en intern konsert hvor elevene får trening i å opptre og bli fortrolig med konsertsituasjonen, forteller leder for Unge musikere Rogaland, førsteamanuensis Gisela Herb ved Institutt for musikk og dans ved UiS.

 – I Unge musikere tenkes det tverrfaglig, og andre kunstformer får også sin naturlige plass her for å vekke elevens nysgjerrighet og bidra til elevens refleksjon og kunstneriske utvikling. Elevene får individuell tilrettelegging og noen får delta i Instituttets ensembler, kammermusikkundervisning, mesterklasser og i noen av våre konserter her i Bjergsted, sier hun. Alle våre strykere får være med i Jan Bjørangers orkester EnB1 som i år fikk tildelt Spellemannsprisen for beste klassiske CD. Unge musikere er også sammen om kammermusikkprosjekter og konserter med Stavanger kulturskolens talentutviklingsprogram, sier hun.

Får videreutvikle seg
Herb forteller videre at programmet omfatter i utgangspunktet alle instrumenter og musikksjangre. Påmeldingsfristen for nytt opptak er hvert år 15. mars med en liten opptaksprøve og intervju fredag 24. april, og Herb oppfordrer unge talenter i fylket til å søke.

– Selv om Unge musikere skal være et talentutviklingsprogramm for Norges fremste talenter må ikke ungdom være redd for å søke. Juryen ser først og fremst etter potensialet som kan utvikles, om nysgjerrigheten og ønske om å lære mer og viljen til innsats er tilstede. Dette er et program som gir unge talenter en mulighet til å videreutvikle seg sammen med andre spesielt interesserte ungdommer. Det er viktig å begynne tidlig og øve mye om man ønsker å gjøre det bra innen musikken. Gjennom Unge musikere får medlemmene mer tid til å øve på sitt instrument samtidig som de får ta del i et felleskap der de møter likesinnede som kan inspirere hverandre, sier Herb.

Hun forteller videre at miljøet blant medlemmene er godt, og at tilbakemeldinger viser at de føler at de har det gøy sammen samtidig som de får utviklet seg gjennom programmet og får en tilhørighet.

Søker nye talent
Fellessamlingene i programmet er vanligvis på lørdager og spilletimene avtales for hver enkelt elev. Unge musikere Rogaland jobber også tett sammen med det regionale talentutviklingsprogrammet Lørdagsskolen som administreres av Stavanger kulturskole. Talentutviklingsprogrammet er et tilbud til ungdom som har kommet spesielt langt på sitt instrument.

De fremste talentene i alderen 13 til 19 år kan søke om opptak til programmet som finansieres av statlige midler og er gratis for eleven. Søknadsfristen er 15. mars, og søknad skjer gjennom elevens kulturskole, videregående skole eller privatlærer. Opptak skjer ved opptaksprøve der det framføres ti minutter med et selvvalgt program. Se her for mer informasjon og søknadskjema for å søke om opptak.