MENY

Gjesteforedrag av Rolf J. Lenschow

Tidligere rektor ved NTNU, Rolf Johan Lenschow, holder gjesteforedraget: Tåler utdanningssystemet en annerledes virkelighetsbeskrivelse? onsdag 23. mai kl. 12.15-13.15 i rom C 101, Kjølv Egelands hus.

Foredraget har undertittelen: Kvalitetsutvikling i høyere utdanning og i utvikling av kompetanse.

Sammendrag

Høyere utdanning er i fokus. Leverer den det som næringslivet og forvaltningen har behov for?

Næringslivet har gått fra kvalitetskontroll til kvalitetsutvikling. Dette har forbedret kvaliteten og økt konkurranseevnen. Fokus settes på sluttproduktet og på prosessen som fører fram til sluttproduktet. I utdanningen er eksamen et uttrykk for sluttproduktet, mens læring er prosessen fram mot kompetanse. Bør den høyere utdanning følge næringslivets eksempel?

Oppfølgende formativ evaluering av læreprosessen vinner fram flere steder i verden. Den bygger på at læreprosessen foregår først og fremst i studentenes hoder, og lærerers rolle er å legge til rette for kompetanseutvikling. Denne evalueringen bringer fram en virkelighet som synes fremmed for utdanningssystemet, men som vi alle trenger å erkjenne for å kunne fremme en framtidsrettet utdanning for kontinuerlig utvikling av kompetanse, - som forutsetning for konkurranseevne. 

Erfaringer og resultater fra online formativ evaluering, eformativ evaluering, i eksperimentelle prosjekter de siste 6 år, blir gjennomgått.

Rolf J. Lenschow er siv.ing. NTH og Ph.D fra USA, professor NTH fra 1968 og rektor 1987-93. Forskererfaring fra bl.a. ved Stanford University hvor han var med litt i oppbyggingen av Stanford Learning Lab som ble en inspirasjon for etableringen av det som i dag er Network Learning Lab A/S i Trondheim.