MENY

Gjestfrihet som jobb

Hva betyr det å være vertskap og ha gjestfrihet som jobb? I en ny bok gir førstelektor Helge Jørgensen ved Universitetet i Stavanger grunnleggende kunnskap om det å jobbe innenfor hotell, restaurant og reiseliv.

Boken gir en innføring i vertskapsindustrien. Den drøfter emner som samarbeid i bransjen, ledelse og drift, sikkerhet og vern, økonomi, utfordringer og muligheter for bransjen i fremtiden.

Boken er delt inn i fire hoveddeler, og hver del har tre kapitler. Del én ønsker deg velkommen til vertskapsindustrien, forteller om hvordan den er organisert, og hva gjestfrihet innebærer i praksis. Del to setter fokus på hotell- og restaurantnæringen og på ledelse og drift av forskjellige typer virksomheter. Del tre handler om økonomi, og om sikkerhet og vern av verdier. Del fire ser på hvilke utfordringer og muligheter vertskapsindustrien står overfor i fremtiden.