MENY

Gjør fødsler tryggere

Robert Moshiros forskning bidrar til å gjøre fødsler i fattige land tryggere. Moshiro disputerte for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 11. september 2020.

Han forsvarte avhandlingen Positive pressure ventilation at birth and potential pathways to newborn deaths in rural Tanzania

Safer Births

Moshiros forskning er del av Safer Births-prosjektet, som ble startet i Tanzania i 2013. Prosjektet skal bidra til å gjøre fødsler tryggere for barn og mødre i fattige land.

Oksygenmangel under fødsel fører til nesten tre millioner dødsfall hvert år. Forskerne har funnet en sterk sammenheng mellom unormal fosterlyd og fødselsrelaterte dødsfall.

Nytt utstyr overvåker fosterlyd

God overvåking av fosterlyd hjelper dermed helsearbeidere med å fange opp utsatte barn og sette i gang tiltak som redder liv. Forskergruppen Moshiro er en del av, tester nytt utstyr som overvåker fosterlyd og som kan redde mange nyfødte.

Safer Births er et stort internasjonalt innovasjons- og forskningsprosjekt som involverer over 100 forskere, utviklere og ingeniører fra 12 institusjoner, deriblant 11 doktorgradsstipendiater.

Om kandidaten

Robert Moshiro er utdannet lege fra Medical School in Tanzania i 2006. Han er spesialist i barnemedisin. Han arbeider ved Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam.

Robert Moshiro

Robert Moshiro