MENY

Gjør trådløs surfing sikrere

Bruk av trådløst internett blir stadig mer utstrakt. Forskere ved UiS har utviklet verktøy som skal gjøre nettverk sikrere.

– Folk bruker mer og mer trådløst internett, for eksempel gjennom pc-er, mobiltelefoner eller nettbrett som iPad. Et trådløst nettverk er et åpent medium. Derfor er det viktig at den trådløse kommunikasjonen sikres, sier Chunming Rong, professor i IKT ved UiS.

Han var leder for prosjektet Secure and reliable Wireless and Ad-hoc COMmunications (SWACOM), som ble avsluttet i år. I prosjektet jobbet forskere med å identifisere svakheter og utvikle sikrere løsninger for trådløse nettverk. De utviklet nye nøkkelutvekslingsprotokoller. Det er nøkler med hemmelig informasjon som brukes for å sikre nettverk. Forskergruppen har søkt om patent for et nytt nøkkelutvekslingsprogram.


Overvåking av helse
Et bruksområde for de nye løsningene kan være e-helse. E-helse er en betegnelse for bruk av IKT i helsevesenet.

– I framtida vil e-helse for eksempel kunne brukes av eldre som har behov for overvåking av sin helse. Du kan feste sensorer på kroppen som måler hjertefrekvens og registrerer dataene elektronisk, slik at de er tilgjengelige for helsepersonell. Våre løsninger kan brukes til å sikre slike sensorer, sier Rong.


Må ikke komme på avveie
Rong understreker at det er viktig at nettverkene som brukes til helsetjenester sikres.

– Dette er personlig informasjon, og det er viktig at den ikke kommer på avveie. Det finnes flere måter å sikre at ikke uvedkommende kommer inn på nettverk. I tillegg til nøkkelutvekslingsprotokoller kan du for eksempel lage system for oppdaging av inntrenging. Hvis du tidlig oppdager at noen har kommet inn på nettverket, kan du begrense skadeomfanget, sier han.