MENY

Glad for Tora Aasland

Ved Universitetet i Stavanger er de glade for at Tora Aasland fortsetter som forsknings- og høyere utdanningsminister og gratulerer henne med utnevnelsen.

- Vi er glade for at Aasland fortsatt blir minister for høyere utdanning og forskning. Hun kjenner sektoren og Universitetet i Stavanger veldig godt. Det er et godt utgangspunkt for videreutvikling av sektoren generelt og UiS spesielt, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes.

- Godt samarbeid
Forhåpningene var store da Aasland gikk inn i regjeringen i 2007. UiS-ledelsen ser tilbake på to år med godt samarbeid, men legger ikke skjul på at de nye universitetene fortsatt står overfor mange utfordringer.

Rektor Aslaug Mikkelsen understreker at Universitetet i Stavanger har samarbeidet bra med Aasland mens hun har vært statsråd.

- Statsråden kjenner de nye universitetene godt. Vi håper hun kan bidra til en styrking av basisbevilgningene, og at det gis mer penger til forskning og flere stipendiatstillinger, sier Mikkelsen.

- Trenger politisk grep
Rektorene ved universitetene i Stavanger og Agder, Aslaug Mikkelsen og Torunn Lauvdal, skrev tidligere i år et brev til statsråden om behovet for finansiering av de nye universitetene på linje med de andre. De foreslår økt finansiering gjennom en opptrappingsplan. Rektorene etterlyser et politisk grep for å få utnyttet ledig kapasitet ved UiS og UiA. Disse universitetene kan for eksempel veilede doktorgradsstipendiater på fagområder der doktorgradskompetansen er etterspurt. Men for å få tatt kompetansen i bruk må det gjøres noe: De nye universitetene må finansieres etter samme lest som de andre.

- Det er i dag store, uutnyttede muligheter innen forskning ved de nye universitetene. UiS kan bidra i skjæringspunktet mellom næringsliv, samfunnsliv og akademia, påpeker Mikkelsen.

Også universitetsdirektør Per Ramvi er fornøyd med utnevnelsen.

- Kjenner sektoren
- Aasland har god kjennskap til de nye universitetene og sektoren generelt. Vi kunne vanskelig fått en bedre statsråd, sier Ramvi.

Mikkelsen er, sammen med sentrale representanter i universitets- og høgskolesektoren, oppnevnt i Kunnskapsdepartements arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og blir forvaltet. Målet er å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning og legge et bedre grunnlag for å fremme handlefrihet.

- Universitetet i Stavanger er godt i gang med egne prosjekter knytter til dette utvalget gjennom prosjektet Balansert omstilling for utvikling. Vi er også glad for at vår egen rektor er oppnevnt i utvalget, sier direktør Per Ramvi.