MENY

Gode forskningsmiljøer og bra studiested

Stavanger-regionen er et bra sted å ta høyere utdanning og har gode forskningsmiljøer, viser Omdømmebarometeret 2009, basert på spørreundersøkelser med over 8 000 respondenter blant landets befolkning.

I Omdømmebarometeret 2009 sammenlignes Stavanger-regionen med Bergensregionen, Trondheimsregionen, Kristiandsandsregionen og Osloregionen.

Ifølge undersøkelsen oppfatter respondentene at Stavanger-regionen har gode forskningsmiljøer, omtrent på nivå med miljøene i Bergen og Oslo. 83 prosent svarer positivt på dette spørsmålet hva angår Stavanger-regionen. Til sammenligning får Bergensregionen 84 prosent og Osloregionen 85 prosent positive svar på samme spørsmål. Øverst ruver Trondheim med 96 prosent og nederst Kristiansand med 51 prosent.

I samme rapport blir fylket Rogaland sammenlignet med Hordaland og Sørlandet. På spørsmål om regionene har gode forskningsmiljøer svarer 78 prosent positivt på at Rogaland har gode forskningsmiljøer, mens Hordaland scorer 76 prosent og Sørlandet 34 prosent.

Også som studiested for høyere utdanning kommer Stavanger godt ut, selv om de tre universitetsregionene med lengre tradisjoner får høyere score. 84 prosent av respondentene svarer positivt på at Stavanger-regionen er et bra sted å ta høyere utdanning. Tilsvarende tall for Osloregionen er 90, Bergensregionen 94 og på topp Trondheim med 98 prosent positive svar. 70 prosent oppfatter Kristiansand med positive vibrasjoner.

– Dette var hyggelig lesing for oss både på forskningsområdet og som ung universitetsby. Universitetet i Stavanger og IRIS utgjør en betydelig andel av forskningsmiljøet i Stavanger-regionen. Vi tar med oss resultatene og vil jobbe ufortrødent videre med å nå de mål vi har satt oss innen forskning og utdanning og som studentby, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved Universitetet i Stavanger. Hun er også glad for Stavanger-regionens omdømme på andre områder.

Attraktiv region
Stavanger-regionen viser seg å være den regionen som folk mener har de beste jobbmulighetene, legger best til rette for næringsutvikling, har et nyskapende næringsliv og er positivt preget av internasjonale virksomheter. Stavanger-regionen scorer også svært høyt på påstandene om at regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning, og at det er lett å finne jobb til begge når et par flytter til regionen.

I sammendraget for omdømmerapporten slås det fast at det er Stavanger-regionen som i aller størst grad appellerer til ungdommen. Dette gjelder både i forhold til å studere og arbeide.

Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Det er et verktøy for utvikling av attraktive regioner, og tar utgangspunkt i hvilke inntrykk befolkningen har av ulike steder. Over 8 000 nordmenn har sagt hva de mener om de ulike regionene. Resultatene av Omdømmebarometeret 2009 ble presentert på et frokostmøte i Stavanger i dag.

Les mer om Omdømmebarometeret 2009 – Stavanger-regionen.
 

Grafikk - kart over Norge

NASJONAL UNDERSØKELSE: 8000 nordmenn har plassert Stavanger-regionen høyt opp på omdømmebarometeret på flere områder. Folk oppfatter Stavanger-regionen som nyskapende og som en region med gode forskningsmiljøer.