MENY

Gode resultater for «Orientation Week»-undersøkelsen

94 prosent av de nyankomne internasjonale studentene uttrykte sin tilfredshet med Orientation Week, og 96 prosent mente at støtten fra medarbeiderne i Enhet for studentservice gjennom mottaksuken var bra.

I kjølvannet av Orientation Week 2009 utførte Enhet For Studentservice (ESS) en spørreundersøkelse for å finne ut hva våre internasjonale studenter synes om mottaksuken. ESS henvendte seg til alle de 300 nyankomne internasjonale studenter, og fikk 190 svar.

Orientation Week er obligatorisk for alle våre nye internasjonale studenter, og har til formål å gi studentene den informasjonen som behøves for å studere ved UiS. Undersøkelsen ble utført i tidsrommet 24. august til 12. september; såpass lenge etter selve arrangementet at studentene har hatt tid til å fordøye informasjonen som ble gitt.

Stor nytteverdi
Gjennom 50 detaljerte spørsmål fikk studentene muligheten til å evaluere Orientation Week; både når det gjaldt presentasjoner, boligsituasjonen, informasjonen før og etter ankomst, samt de sosiale arrangementene.

Overveldende 94 prosent av respondentene uttrykte sin tilfredshet med informasjonspakkene som de mottok før ankomst i Stavanger. Den internasjonale studentguiden på UiS sin nettsider ble fremhevet som spesielt nyttig.

Hentetjenesten, som ble organisert av Enhet for Studentservice, viste seg også å være til stor nytte for studentene. Hele 91 prosent uttrykte sin tilfredshet over denne tjenesten.

– Dette er strålende resultater for UiS. Undersøkelsen forteller oss at mye ble gjort riktig. Likevel vil ikke dette bli et påskudd for å hvile seg på de berømmelige laurbærene. Konstruktive innspill fra respondentene skal hjelpe oss til å gjøre neste års Orientation Week enda bedre, sier Joachim Kallevig i ESS.

Utfordringer
Mangelen på studentboliger i Stavangerområdet medfører store utfordringer i den krevende jobben det er å innkvartere internasjonale studenter. Som i foregående år var årets studenter garantert bolig; en garanti som ble innfridd. Grunnet ekstraarbeidet som boligmangelen har medført, er det spesielt gledelig at 87 prosent av respondentene sa seg tilfreds med boligtilbudet.

96 prosent av respondentene var fornøyd med oppfølgingen de har fått fra ESS-medarbeiderne i sitt første semester ved UiS. Hele 90 prosent av studentene mente at de hadde fått tilstrekkelig informasjon om de praktiske utfordringene man gjerne står ovenfor som nyankommen student. På spørsmålet om det samlede inntrykket av Orientation Week, uttrykte overveldende 94 prosent sin glede over opplegget.

Tiltross for at værgudene viste seg fra sin verste side under utflukten til Månafossen, samt at grillarrangementet ble av det fuktige slaget selv om det sterkeste som ble inntatt var Coca Cola, uttrykte hele 94 prosent av studentene sin glede over de sosiale arrangementene.

Med slike gledelige resultater kan Enhet For Studentservice se seg svært fornøyd med årets gjennomføring av Orientation Week.