MENY

Godt besøk under Åpen fagdag

Årets Åpen fagdag var godt besøkt med 990 besøkende. Det mest populære foredraget var universitetslektor Rål Rolands foredrag om mestring av alvorlig atferdsproblematikk i skolen.

Pål Rolands foredrag trakk hele 61 tilhørere, mens Erik Skaugens presentasjon om energiressurser på jorda trakk så mye som 56. Videre var Tove Flacks foredrag om jentemiljøer på godt og vondt og Hildegunn Fandrems foredrag om innvandrerungdom, mobbing og vennerelasjoner populære.

Roland, Flack og Fandrem fra Senter for atferdsforskning var også blant dem som trakk flest tilhørere under fjorårets fagdag der over 1100 personer besøkte universitetet.

Idrett og sosiologi populært
Også idrettsmiljøets fire timer med foredrag ble veldig godt mottatt under Åpen fagdag i går. Alle de fire foredragene hadde over 36 deltakere.

Ferdighetslæring i idretten var tema for et av disse foredragene, der instituttleder Rune Giske ved Institutt for allmenlærer-utdanning og spesialpedagogikk, ga flere eksempler på hvordan treningsstrategier kan gi svært ulike resultater. Giske understreket viktigheten av overføring av læring.

Mange hadde også møtt fram for å høre førsteamanuensis Erik Fossåskaret sitt foredrag ”Det blæs ein regionsvind over Europa! Kvifor tek ikkje vinden tak i Vestlandet?”. Fossåskaret brukte regionssammenslåing og Vestlandsrådet som eksempel.

Fossåskaret sammenlignet blant annet regionssammenslåing og grunnlaget for denne her hjemme med forholdene i sterke regioner i utlandet, som Wales, Baskerland og Catalonia.

Sikkerhet og helse
- Dødsrisikoen er 25 ganger høyere for fiskere sammenlignet med oljearbeidere. Dette kan skyldes at internkontroll og egenregulering fungerer bedre i oljeindustrien enn innenfor fiskerinæringen, fortalte førstemanuensis Preben Lindøe ved insitutt for medie-, kultur og samfunnsfag under sitt framlegg.

Han stilte spørsmål ved om selvregulering er veien til bedre sikkerhet, og ga utdrag av sin bok ”Ny robust arbeidspraksis”.

Også foredraget til Anne Marie Rovik om selvskading og Anne Norheims foredrag om pasientmedvirkning i demensomsorgen trakk interesserte til universitetet. Lærer Solfrid Fuglseth var en av dem som var godt fornøyd med det faglige påfyllet.

- Dette var kjekt. Vi har brukt planleggingsdagen vår i dag til å shoppe ulike foredrag. Men enkelte foredrag kunne gjerne ha vart dobbelt så lenge. Det er gøy med litt faglig påfyll.