MENY

Gonger fra Burma

UiS står oppført på Norwatch sin liste over bedrifter som har kjøpt varer med burmesisk opprinnelse via tredjeland. Det dreier seg om ett varekjøp, slagverkinstrumenter i metall, i 2006. Varene er kjøpt i Tyskland.

- La meg bare gjøre det helt klart med en gang. UiS ønsker ingen handel med Burma. UiS har sympati med den burmesiske befolkningen og ønsker ikke å støtte militærjuntaen i Burma, verken ved direktehandel eller handel via tredjeland, poengterer Selnes.

Dette er også i tråd med norsk politikk. Regjeringen oppfordrer norske borgere til ikke å drive handel med, investere i eller reise til Burma.

Produktene det gjelder er en serie med stemte gonger, som er melodiske slagverkinstrumenter i metall. Gongene er kjøpt i Tyskland hos den anerkjente instrumentleverandøren Kolberg-Percussion i Uhingen. Prisen på hele serien er ca 22 000 kr.

Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ble meget overrasket da hun lørdag kveld ble kontaktet av en journalist fra Rogalands Avis som kunne fortelle henne at UiS stod på en liste over institusjoner som hadde kjøpt burmesiske varer i 2006.

Den angjeldende listen var offentliggjort på nettstedet norwatch.no og viste at UiS hadde kjøpt burmesiske varer via tredjeland. På denne siden står det også at burmesiske varer kan komme fra tredjeland og derfor kan det være at varemottaker ikke er kjent med at varene kommer fra Burma. Listen hadde Norwatch fått av Tolldirektoratet.

Høyeste prioritet
Rektor og universitetsdirektør ble omgående informert om saken, og saken ble gitt høyeste prioritet påfølgende morgen.

- Det var helg og dermed frustrerende ikke å kunne nøste opp denne saken umiddelbart. Jeg var i kontakt både med Norwatch og Tolldirektoratet søndag. I Tolldirektoratet prøvde de å finne ut av saken, men klarte ikke finne ut noe søndag. Sent søndag kveld kom det inn en melding fra Norwatch som anga at det dreide seg om en sending av slagverksutstyr fra et tredjeland, sier Selnes.

Den neste telefonen gikk derfor til instituttlederen i Bjergsted:

- Jeg ble veldig overrasket da Anne ringte meg. Men jeg kunne bekrefte at vi i 2006 hadde kjøpt slagverksutstyr i Berlin, Nederland og Bergen. Imidlertid visste vi ingenting om at noe på disse instrumentene skulle være fra Burma, forteller instituttleder Jens T. Larsen ved Institutt for musikk og dans i Bjergsted.

Gjennomgår rutiner

- Disse gongene produseres i landene Bali, Burma, Indonesia og Thailand, men vi har selvfølgelig ikke visst at våre gonger er produsert i Burma. Kolberg-Percussion i Uhingen er for øvrig en velrenommert forhandler som benyttes av symfoniorkestre og profesjonelle musikkmiljøer over hele Europa, opplyser Larsen.

- Vil UiS gjennomgå sine rutiner for innkjøp etter erfaringen med denne saken?

- Ja, det vil vi gjøre. Vi ønsker ikke å handle med regimer som fører en politikk som er i strid med våre verdier og/eller norsk politikk, understreker Selnes.

Hun forteller også at i kjølvannet av saken med stein på Torget i Stavanger, er det diskutert å melde seg inn i organisasjonen ”Initiativ for etisk handel”. Der har også Stavanger kommune meldt seg inn, og det vil UiS gjøre. Denne organisasjonen gir råd og støtte ved varekjøp.

- Jeg vil også benytte anledningen til å rose Norwatch, som på en prisverdig måte setter fokus på disse forholdene, sier Selnes.

Mer informasjon:
Norwatch
Initiativ for etisk handel