MENY

Gratis etterutdanningstilbud i klasseledelse, læreplanforståelse og vurdering

Lærere i skolen tilbys i høst gratis etterutdanning i klasseledelse, læreplanforståelse og vurdering. Påmelidngsfristen er onsdag 15. juni.

Høgskolen i Telemark (HiT), Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS) er tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle tre etterutdanningskurs, ett i hvert av temaene klasseledelse, læreplanforståelse og vurdering. Kursene er utviklet for Region sørvest som omfatter Telemark, Agder og Rogaland. Kursrekkene vil bli gjennomført i løpet av høsten 2011 og våren 2012, og de går over fire dager. Kommende skoleår blir kursrekkene tilbudt gratis. Senere vil de bli tilbudt som betalingskurs.

Kursbeskrivelsen av hver kursrekke følger som vedlegg. Alle kursrekkene er integrerte, det vil si at i tillegg til hovedtemaet vil også de to andre temaene bli presentert ved en videoforelesning som blir integrert i kursrekken. HiT har ansvaret for temaet vurdering, UiA for læreplananalyse og UiS for klasseledelse. Klasseledelse vil bli arrangert i Rogaland, vurdering i Telemark og læreplananalyse i Agder. Undervisningen vil foregå på universitetet/høgskolen eller annet sted i fylket avhengig av påmeldingen.

Rammer for påmelding
Vi ønsker at så mange som mulig fra én skole deltar, men vi vet også at vikarproblematikk kan gjøre det vanskelig å gi mange lærere undervisningsfri på en gang. Vi har derfor satt en nedre grense på 5 deltakere fra hver skole som påmeldingsgruppe. Det er mulig å melde seg på flere alternativer.

Deltakelse forutsetter kontakt med høgskole/universitet via nettet. Deltakerne må derfor ha tilgang til PC og mulighet for å koble seg til internett.

Kursdatoer:
Alternativ 1 Klasseledelse (i Rogaland):
Datoer: 23. 09.2011 (halv dag), 18.10.2011, 12.01.2012 og 22.03.2012.

Alternativ 2 Vurdering (i Telemark):
Datoer: 22.09.2011 (halv dag), 01.11.2011, 19.01.2012 og 15.03.2012

Alternativ 3 Læreplananalyse (i Agder):
Datoer: 30.09.2011 (halv dag), 27.10.2011, 20.01.2012 og 16.03.2012.

Dersom dette er av interesse, ber vi dere fylle påmeldingsskjemaet med de nødvendige opplysningene.

Påmeldingsfrist: 15. juni 2011

Ved spørsmål, vennligst henvend dere til kontaktpersonene på telefon:
Kari Hempel, UiS, 51833054 / Mette Helene Høgsand, UiS 51833078, Kari Krogstad, HiT, 35026412 / Solveig Tokle, HiT, 35026314, Janne Korsgård, UiA, 38141166 / Tove Ugland, UiA, 38141158 eller e post: kari.hempel@uis.no, kari.krogstad@hit.no, janne.korsgard@uia.no

Kursbeskrivelser (pdf - 138 kb)

Påmeldingsskjema (word - 15 kb) sendes direkte de fagansvarlige: