MENY

Gratulerer, Tora!

Tora Aasland ble i går utnevnt til forsknings- og utdanningsminister i Kunnskapsdepartementet. Den nye statsråden skal ha ansvar for forskning og høyere utdanning. UiS gratulerer.

Kunnskapsdepartementet blir nå delt mellom to statsråder. Den andre statsråden er Bård Vegard Solhjell, som får ansvar for barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

På UiS ble nyheten om Tora Aaslands utnevnelse mottatt med jubel:

- I henne har Norge fått en av de aller dyktigste forsknings- og utdanningsministrene landet kunne få. Tora Aasland kjenner saksfeltet forskning og utdanning meget godt og er selv forsker. Hun har vært i utdanningskomiteen på Stortinget, har erfaring som nestleder i Mjøs-utvalget og fra styrer i forskningsinstitusjoner som AmS og IRIS, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes, som selv satt sammen med Tora Aasland i styret for AmS i 11 år.

Selnes legger til at Tora Aasland nyter stor respekt. I tillegg til sin faglige innsikt og brede samfunnsengasjement har hun personlige egenskaper som gjør henne særdeles skikket til jobben.

- Utnevnelsen vil utvilsomt bli tatt godt imot i hele sektoren, slår Selnes fast.

- På vegne av UiS vil jeg gratulere og ønske henne til lykke i den nye jobben.

Hun tror både rektor og universitetsdirektør, som begge er på reise, også hadde en stille feiring hver på sitt sted i går kveld.

Fylkesmann og universitetsbygger
Tora Aasland (64) er bosatt på Oma på Jæren og har siden 1991 vært fylkesmann i Rogaland. Hun har i to perioder, fra 1985 til 1993, representert Akershus og SV på Stortinget, blant annet som medlem i Kirke- og undervisningskomiteen. Fra 1989 til 1993 var hun visepresident i Odelstinget. Tora Aasland har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og har blant annet arbeidet som forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Tora Aasland har vært sterkt engasjert i utviklingen av høyere utdanning og forskning som medlem av Mjøsutvalget. Utvalget la fram sin innstilling i 2000 og gikk inn for å åpne for nye universiteter i Norge etter strenge kvalitetskriterier. Den nye statsråden er også en av flere universitetsbyggere ved UiS, blant annet som pådriver for utviklingen av studiet innen samfunnssikkerhet, den årlige samfunnssikkerhetskonferansen og som nestleder i styret for IRIS. Hennes innsats er utførlig beskrevet i Erik Leif Eriksens bok ”Fra høgskole til universitet. Historien om utviklingen av Universitetet i Stavanger.”

Utdanningspolitikk
I Kunnskapsdepartementet skal Tora Aasland ha ansvar for utdanningspolitikken til sektoren, nærmere bestemt for saker knyttet til forskning, universiteter og høyskoler.

Selnes kritiserte i siste nummer av UniverS lederen for utvalget for høyere utdanning, Steinar Stjernø, for hans forslag til framtidig universitetspolitikk.

- Blir Tora Aasland en god statsråd for UiS?

- Statsråden er sjef for alle landets universiteter, ikke bare UiS. Forsknings- og utdanningsministeren er profesjonell og har flere hensyn å ta. Men det er en fordel at vi får en statsråd som kjenner oss og sektoren godt. Med hennes bakgrunn fra Mjøs-utvalget ville det forundre oss om hun for eksempel ville gå i bresjen for et frislipp av universitetstittelen, sier Selnes.

Strategi- og kommunikasjonsdirektøren ved UiS mener det en klar fordel at høyere utdanning og forskning nå har fått sin egen minister. Den avgåtte kunnskapsministeren, Øystein Djupedal, hadde ansvar for et bredt spekter av fagområder, som nå er delt på to statsråder.

Statsrådsskifter
Det kom ikke som en overraskelse at Øystein Djupedal ble skiftet ut i statsrådsstolen. Han er kritisert både av egne partifeller og av forsknings- og utdanningsinstitusjonene for ikke å prioritere høyere utdanning og forskning etter fjorårets hvileskjær og framlegget til neste års statsbudsjett.

Den andre statsråden i Kunnskapsdepartementet, Bård Vegar Solhjell, Oslo, er 35 år og har siden 2005 vært statssekretær ved Statsministerens kontor. Han har tidligere arbeidet blant annet som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe. Solhjell er utdannet statsviter fra universitetene i Oslo og Bergen. Bård Vegar Solhjell er nestleder i SV, og har siden 1999 vært medlem av SVs sentralstyre. Fra 2001 til 2005 var han partisekretær i SV. I Kunnskapsdepartementet skal Solhjell ha ansvar for saker knyttet til barnehage og grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring). Solhjell vil også ha det administrative ansvaret for Kunnskapsdepartementet, herunder ansvar for lønns- og driftsbudsjettet.

Også to andre statsråder fikk avløsning i går. Likestillingsminister Karita Bekkemellem (ap) blir erstattet med Manuela Ramin Osmundsen (ap), som er gift med Stavanger-mannen Terje Osmundsen, nå redaktør for tidsskiftet Mandag Morgen og med fortid i Høyre. Ikke uventet ble også miljøvernminister Helen Bjørnøy (sv) skiftet ut. Erik Solheim (sv) blir nå en ny ”superminister” med ansvar både for miljø- og utviklingspolitikk. Med seg som statssekretær får han Heidi Sørensen (sv). Sørensen er gift med stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo (sv), som har vært en av Djupedals fremste kritikere.