MENY

Graver fra tidlig vikingtid på Øksnevad

To av mannsgravene på Øksnevad var svært funnrike; sverd og spyd er blant annet blitt gravd frem.

På Øksnevad er det i år blitt undersøkt fire gravanlegg og enkelte andre anlegg som hører til gårdsanlegget fra folkevandringstiden.
I to av gravene er det blitt gjort interessante funn. Begge er mannsgraver hvor de døde har fått med seg sverd. I den ene av gravene er det i tillegg også funnet spyd, knivsigd og beltespenne. I den andre graven en ravperle og andre jerngjenstander - denne graven har også hatt deler av en båt som kistelokk.

I flere av gravene er det også funnet amuletter i form av små runde steiner og i et tilfelle et avslag av kvarts. Gravene med sverdene kan dateres til tidlig vikingtid. Med funnet av en lignende grav i 2006 er det tilsammen funnet 3 mannsgraver med sverd innenfor en avstand av 15 meter - dette er ganske usedvanlig. Alle gravene er anlagt i eller rett ved gårdsanlegget som med sine steinvegger må ha vært synlig da gravene ble anlagt.

De to andre gravene var nesten funntomme og ga ingen informasjon om hvem som har vært gravlagt. I den ene av disse ble det funnet en del nagler som viser at det antakelig har vært brukt deler av en båt som kistelokk.

For mer informasjon kontakt arkeolog Olle Hemdorff, tlf. 51 83 26 70 / 916 87 641, e-post olle.hemdorff@uis.no

Les mer om årets feltsesong på Arkeologisk museum.