MENY

Greenbook Digitalforlaget avvikles

Styret i Greenbook Digitalforlaget har besluttet å sende oppbudsbegjæring til Stavanger tingrett, ettersom det ikke lenger er økonomisk grunnlag for videre drift av selskapet.

– Det er meget beklagelig at vi er kommet i denne situasjonen, sier fungerende styreleder Brit Kyllingstad.

– Det er ikke tvil om behovet for digitale læremidler både i skolen, i høyere utdanning og i næringslivet – men det har vist seg at utviklingskostnadene er blitt langt større enn vi hadde regnet med. Det har også tatt lengre tid enn antatt å utvikle heldigitale og heldekkende digitale læremidler som kan erstatte, ikke bare supplere papirbøkene, sier hun.

Greenbook Digitalforlaget ble startet i 2008 og har vært eid av Altibox, Sonans, IRIS forskningsinvest, Ipark og UiS.

– Det er trist at dette forsøket på å etablere et heldigitalt forlag mislyktes, sier forskningsdirektør Helge Ole Bergesen ved UiS.

– Det er fortsatt behov for nye digitale læremidler og UiS har spesialkompetanse innenfor dette området, særlig innenfor fremmedspråkene. Vi vil arbeide videre med flere prosjekter innen dette feltet, basert på våre egne ressurser , både for interne og eksterne formål. Vi håper dette kan legge grunnlag for samarbeid med eksterne aktører og for fremtidig kommersialisering, sier han.