MENY

Greta Brodahl har disputert

Greta Brodahl disputerte fredag 26. februar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Jean-Philippe Toussaint et le jeu intertextuel. Une étude de La salle de bain, Monsieur, La réticence et La télévision”.

Avhandlingen analyserer fire av romanene til den fransk-belgiske forfatteren Jean-Philippe Toussaint (født 1957) med særlig henblikk på tekstenes intertekstuelle forbindelser. Romanene tilhører forfatterens tidligste produksjon, tekster skrevet mellom 1985 og 1997. Med utgangspunkt i moderne teorier om intertekstualitet undersøkes romanene i lys av forskjellige former for intertekstuelle forbindelser, både punktuelle (referanse, allusjon, sitat, plagiat) og strukturelle (parodi og pastisj). Når det gjelder første type, undersøkes det for eksempel på hvilken måte de intertekstuelle forbindelsene er skrevet inn i tekstene og hvordan disse er relatert til romanenes innhold og form.

Variert materiale
Romanene henviser til et variert materiale, særlig til filosofi, litteratur, vitenskap og malerkunst. Analysene av romanene har avdekket et spill av intertekstuelle forbindelser, bla til Pascal, Descartes, Musset, Mondrian, Musil, Proust og Sartre. Forfatterens holdning er ludisk; han leker med fortidens referanser. Men via det intertekstuelle spillet introduseres også diverse tema i romanene. Tekstene viser i tillegg en opptatthet av skrivemåte og form. I den forbindelse viser avhandlingen hvordan de intertekstuelle forbindelsene, på forskjellig vis, er relatert til romanenes komposisjon.

Drøfter minimalisme
1980-årene i Frankrike representerer et brudd med tidligere tiårs eksperimentelle romanform. I relasjon til hovedtema, intertekstuelle forbindelser, drøfter avhandlingen også andre tema, som minimalisme, tilbakevending til fortellingen (retour du récit), postmodernitet og postmodernisme. Toussaints tidlige romaner blir gjerne beskrevet som minimalistiske tekster. I avhandlingen drøftes hvorvidt minimalisme er en term egnet til å beskrive forfatterens romaner. Toussaint som publiserer sine tekster hos Les Editions de Minuit, skriver med en bevissthet om og i relasjon til sin nære og fjerne litterære arv. Sammenlignet med Nyromanen, som dominerte tiårene før, representerer imidlertid hans romaner en tilbakevending til en enklere romanform.

Greta Brodahl er født i Stavanger i 1957. Hun ble cand.philol. ved UiB i 1985. Hun har i dag fast stilling som universitetslektor i fransk litteratur ved Universitetet i Stavanger.

Veiledere i forbindelse med doktorgradsprosjektet har vært professor Truls Winther, Universitetet i Bergen og professor Guri Barstad, Universitetet i Tromsø.