MENY

Grønn frokost om biovarme

Det går mot kaldere tider. Da kan det passe godt å sette seg inn i biovarmeanlegg. Grønn frokost på Universitetet i Stavanger mandag 20. oktober kl. 08.00-10.00 har biovarme som hovedtema.

Den grønne frokosten denne oktober-mandagen er et samarbeid mellom Grønn by Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland, landsbruksavdelingen, og Universitetet i Stavanger.

Under frokosten blir det demonstrasjon av to flisfyrte biovarmeanlegg i drift som produserer oppvarming og varmt forbruksvann. Det er det danske firmaet Twin Heat som står for demonstrasjonen som finner sted utenfor Arne Rettedals hus.

Det blir servering av økologisk frokost i Tjodhallen ledsaget av foredrag om hovedtemaet biovarme.

Foredragene er ved Gunnar Breivik, Ryfylke Bioenergi, som gir eksempler på forskjellige flisfyrte biovarmeanlegg. Robijne Verstegen, Ryfylke Bioenergi, ser nærmere på miljøaspektet og mulighetene for drift. Geir Inge Berg, Multiconsult, ser på biovarme fra konsulentsiden, mens Odd Børge Solbjørg, O. Hetland, tar for seg valg av biovarmeanlegg.

Førsteamanuensis Leif Ydstebø, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger, er møteleder.

Påmelding skjer til Grønn by innen 14. oktober.

Program (pdf - 1,5 mb)