MENY

Grønt lys for Studentenes hus

Ordfører Leif Johan Sevland gikk under dagens semesteråpning langt i å love støtte til Studentenes hus, som skal bygges på universitetsområdet.

UiS har søkt om 3,5 millioner kroner fra Stavanger kommune til realiseringen av bygget.

- Jeg kan vanskelig se for meg at noen politikere vil gå mot denne saken når den skal behandles, sa Stavanger-ordføreren i sin tale under velkomstseremonien.

Prosjektet har en ramme på 15,5 millioner kroner. I tillegg til Stavanger kommune, er det søkt 3, 5 millioner kroner fra Rogaland fylkeskommune og 3,5 millioner kroner fra Universitetsfondet fra Rogaland UiS. UiS er innstilt på å gå inn med fem millioner kroner i prosjektet.

Bakgrunnen for satsingen er den store verdien huset vil ha for universitetet i forhold til fornøyde studenter og aktive organisasjoner, og at et Studentenes hus på campus vil være samlende og miljøskapende. Les mer om Studentens hus

- Studentenes hus vil bli et nytt møtested for studentene og ha en stor betydning for studentorganisasjonene. Men huset vil ikke minst ha en stor symboleffekt. Det er viktig å satse på studentene, understreket Sevland, som i tillegg ser for seg hotell, avanserte idrettsanlegg, servicesentre og flere studentboliger på campus i fremtiden.

En StOr takk
StOr-leder Kristine Skogsrud Nesvik, ønsket nye og gamle studenter velkommen og benyttet samtidig sjansen til å takke for Sevlands gode nyhet.

- Det er viktig at studentene får sitt eget hus. Vi er veldig glade for at kommunen bidrar i dette arbeidet, sa Nesvik.

- Ingen "solnedgangsindustri"
Konsernsjef Helge Lund i Statoil ASA var dagens hovedtaler. Han ser positivt på fremtiden.

- Jeg er overbevist om at næringen vår vil tilby også deres generasjon
spennende karrieremuligheter, sa en optimistisk konsernsjef Helge Lund i Statoil ASA.

I sin tale avviste Lund at olje og gass ikke er noen ”solnedgangsindustri”, verken i Norge eller i verden. Han viste imidlertid til at vi står overfor en menneskeskapt endring av verdens klima med potensielt dramatiske konsekvenser.

- Dette er en formidabel utfordring – trolig den største for vår tid og generasjon. For å løse de utfordringene vi nå står overfor trenger vi kompetanse og medarbeidere i verdensklasse. Klimautfordringen er på mange måter symptomatisk for den tiden vi lever i og som jeg liker å karakterisere som kompleksitetens tidsalder. Med det mener jeg at alle de «enkle fatene»
allerede er produsert. De prosjektene vi skal bryne oss på i årene som kommer har aldri hatt høyere vanskelighetsgrad: Vi skal takle dypere vann, tyngre oljer, større avstander, arktiske områder, for å nevne noe. Samtidig må vi sette enda større kraft i satsingen på miljøteknologi og nye energiformer, sa Lund.

Lund la ikke skjul på at kompetanse er en viktig suksessfaktor i utviklingen av det nye StatoilHydro.

- Med etableringen av StatoilHydro har vi satt oss en høy ambisjon: Med et norsk utgangspunkt skal vi utvikle et globalt konkurransedyktig selskap. Det betyr kort og godt at vi skal hevde oss like godt uansett hvor i verden vi konkurrerer. Jeg ser ingen grunn til at norske universiteter, som «kompetanseleverandører», skal ha et lavere ambisjonsnivå på sine
studenters vegne innenfor utvalgte satsingsområder. Jeg støtter meg her til filosofen som sa at
«problemet er ikke at vi sikter for høyt og bommer, men at vi sikter for lavt og treffer»!, fastlo Lund.

Semesteråpningen 2007/2008:
Formidlingsprisen til Per Dahl
Helge Lunds tale
Rektor Aslaug Mikkelsens tale ved semesteråpningen
Innholdsrikt fadderprogram

Tekst: Thomas Bore Olsen
Foto: Ingrid D. Sem