MENY

Gründer for et år

Du må tro hundre prosent på ideen din og nærmest bli ideen, hvis du skal lykkes. De vet hva de snakker om, studentene ved Universitetet i Stavanger som i et år har drevet studentbedrifter.

Gründervirksomhet og innovasjon er tvunderholdning i beste sendetid. Reality-tv uten mål og mening er ut. Nå vil folk ha lyse hoder med gode ideer og evnen til å realisere og utvikle dem.

På UiS er studentbedrift et fag. Årets studenter har jobbet hardt for å realisere sine ideer. Entusiasmen har vært på topp, og tidligere i år deltok tre bedrifter i norgesmesterskapet for studentbedrifter.

Normalt kan maksimalt to bedrifter fra hvert fylke delta, men mange sterke kandidater fra Rogaland åpnet for unntak fra regelen.

Respons fra bedrifter
Tall fra NHO viser at 70 prosent av dagens bedrifter er borte om ti år. Tallene viser også at det innen 20 år vil være behov for 60-80.000 nye arbeidsplasser.

En forskningsstudie utført av Nord-Trøndelagforskning dokumenterer at de som har drevet ungdoms- og studentbedrift, mer enn dobbelt så ofte etablerer en bedrift senere i livet.

Videre er en fjerdedel av kvinnene og en tredjedel av mennene som var ledere i en ungdomsbedrift, ledere i dag.

UiS-student Tore Martinsen har vært med på å etablere og drive studentbedriften SB InvesteringsKompetanse.

- Ideen vår har vært å veilede folk i aksjefond og investerings- og spareprodukter. Vi har prøvd å vise hvordan de kan se muligheter på egen hånd, og ikke la banken ta alle beslutningene. Dette er ikke minst aktuelt i en tid hvor folk må ta ansvar for egen pensjon. Men for å ta ansvar selv, må en også kunne en del om fond, mener Martinsen.

- Vi har fått innblikk i hvordan innovative og dynamiske prosesser fungerer i praksis. Dessuten har vi jobbet kontinuerlig for å få tilbakemelding fra bedriftene vi har samarbeidet med. Hele gruppen har lagt vekt på å jobbe med hver enkelt del av konseptet helt til målet er nådd.

- Markedsføring har vært vår største utfordring. Ikke minst fordi det koster penger, sier Martinsen.

Ikke bare lek
Studentbedrift er et tverrfaglig studium for sisteårsstudenter fra bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. Hittil har også kulturfagstudentene vært en del av ordningen.

Studiet gir 15 studiepoeng. Studentene etablerer egne bedrifter i grupper på tre til sju personer. Bedriftene registreres i Brønnøysundregisteret i samarbeid med Foreningen Ungt Entreprenørskap.

I løpet av studieåret går studentene gjennom en rekke prosesser. De danner styre, lager forretningsplan, innhenter kapital, skriver årsrapport og driver med markedsføring og salg. Intensjonen er at studentene skal ta utgangspunkt i egne interesser og ideer for å få innblikk i bedriftsetablering.

De får muligheten til å prøve ut en forretningsidé innenfor trygge rammer, uten å måtte risikere alt de eier og har. De får også føle på kroppen hva det vil si å være gründer.

Fra idé til ferdig kassalapp
- Å utvikle en idé og samtidig stå på egne ben i en bransje vi kunne lite om på forhånd, har vært utfordrende, sier Lasse Hult i SB
Label It.

Studentbedriften har utviklet et konsept for å utnytte kassalapper på en smart måte. Ideen er å selge reklame på den ellers tomme baksiden. På denne måten har studentene laget et konsept for å synliggjøre produkter og tjenester gjennom kreativ kommunikasjon.

- I dag har lappen ingen annen funksjon enn å dokumentere kjøpet, forklarer Hult, som har hentet inspirasjon fra utlandet.

Alle studentbedriftene har en mentor fra næringslivet. Deres viktigste oppgaver er å dele sine kunnskaper og erfaringer fra næringslivet med studentene og gi innblikk i hvordan dagliglivet i en bedrift fungerer.

Label It har hatt en mentor fra reklamebransjen, og ideen er blitt godt mottatt.

- I løpet av prosessen har vi fått et nyttig kontaktnett. Det har ellers vært en utfordring å tenke kreativt, men vi mener selv at vi har utviklet oss mye i løpet av prosessen. Vi har også fått god innsikt i bedriftsetablering og forhandlingsprosesser, sier Hult.

Bedre karakterer
Studentbedriften SB Consolor fikk Manpowerprisen for beste Human Resourcebedrift under norgesmesterskapet for studentbedrifter.

Jane L. Tjørhom i Consolor forteller at deres forretningsidé har vært å skreddersy spørreundersøkelser som kan kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet i bedrifter.

- Vi har ønsket å gi bedriftsledere et redskap for å forbedre organisasjonen. Underveis har vi lært mye. Det har vært mye arbeid, men vi har fått mange positive erfaringer som vi kan ta med oss videre. Vi har dessuten tjent gode penger i Consolor, forteller hun.

Et eventuelt driftsoverskudd er det studentene selv og andelseierne som bestemmer over. Omsetning på under 140.000 kroner gir fritak for moms.

Arbeidet med studentbedriften har påvirket de andre fagene positivt.

- Selv har jeg jobbet hardere med de andre fagene og fått bedre karakterer, sier Tjørhom.

Skygget toppleder
Under NM stakk Ingunn Aase fra studentbedriften Urban Kunst SB av med prisen "Leder for én dag". Hun fikk dermed den unike sjansen til å "skygge" Petter Tollefsen, daglig leder i AksjeNorge en hel arbeidsdag. Utmerkelsen fikk hun etter at juryen besøkte NM-standen deres og falt for hennes engasjement for eget konsept og store interesse fra besøkende.

Av Thomas Bore Olsen (tekst) og Elisabeth Tønnessen (foto)