MENY

- Grunn til å være optimistisk

Jan Egeland, spesialrådgiver for FNs generalsekretær og gjesteprofessor ved Universitetet i Stavanger, holdt onsdag 20. juni sitt første gjesteforedrag på UiS.

Se hele foredraget på web-tv.

Foredraget, som ble holdt i forbindelse med konferansen International Conference on Technology Policy and Innovation (ICTPI), hadde tittelen “Social Sustainability in times of crisis”.

Egeland tiltrådte nylig som gjesteprofessor på Samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiS, og har i disse dager sitt første møte med fagmiljøet i Stavanger. 1. september tiltrer han stillingen som direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

I sitt foredrag under ICTPI-konferansen fokuserte han på bærekraft i en sosial og politisk kontekst. Gjennom sin tidligere rolle som FNs visegeneralsekretær for nødhjelp og humanitære spørsmål, hadde Egeland hovedansvaret for koordineringen av FNs nødhjelpsarbeid, blant annet under Darfur-konflikten og tsunamien i Sør-Øst Asia. Han delte også sine erfaringer herfra med tilhørerne.

- Grunn til å være optimistisk
Egeland mener at det totalt sett er grunn til å være optimistisk med tanke på utviklingen i verden, selv om ressursene fortsatt er ujevnt fordelt.

- Det er i dag mindre krig og færre fattige i verden, og dagens unge, som er flere enn noensinne, har flere muligheter til å gjøre noe for at situasjonen skal bli bedre, blant annet gjennom ny teknologi og spesialisering av organisasjoner. Men de fattige er mer glemt og isolert enn noen gang, påpekte han.

- Verden blir stadig bedre for noen av oss, men verre i store deler av Afrika, Asia og Europa. For første gang er det en milliard mennesker som lever for under en dollar per dag. Det positive er at i Asia og de arabiske landene er hundrevis av millioner av mennesker løftet ut av fattigdom. Det er også en trend at det blir stadig mindre krig i verden, mye på grunn av færre militærdiktaturer og mer demokratisering.

Egeland delte også sine meninger om situasjonen i Gaza, som han tidligere har betegnet som en tikkende bombe.

- I Gaza bor det 1,5 millioner innbyggere på et område som er mindre enn Sandnes kommune. Halvparten er under 18 år, og man kan verken importere eller eksportere varer, eller reise ut av landet. De har ingen fremtid, og selvsagt tiltrekkes de av ekstremisme, sa han.