MENY

Grunnlovsjubileet markeres på UiS med spennende miniforedrag

UiS markerer Grunnlovsjubileet med å arrangere Grunnlovsuke i vår og i høst. Vårens uke begynner 3. mars og avsluttes 8. mars. Hver dag i løpet av uken blir det åpne miniforedrag relatert til Grunnloven.

Det første foredraget holdes mandag 3. mars av professor i nyere historie, Roald Berg. Han vil ta for seg Grunnloven(e)s verdigrunnlag i en times foredrag som begynner klokken 1215 i auditorium Ø110 i Arne Rettedals hus.

Antisemittisme
Dagen etter kommer Vibeke Moe fra Holocaustsenteret i Oslo for å snakke om «Antisemittisme i Norge». Dette foredraget varer fra 1215 til 1400 og skjer i Studentenes hus hvor det også er anledning til å kjøpe  kaffe og forfriskninger.
 

UiS Debatt
Onsdag 5. mars blir det paneldebatt på Folken klokken 1900. Temaet er om ytringsfrihet i sosiale medier fremmer eller hemmer demokrati. Spennende paneldeltakere vil belyse og utfordre vår forståelse av ytringsfrihet.

Paneldeltakere er Jan Inge Reilstad fra Lesesenteret og Øyvind Strømmen som er en markant journalist og forfatter og som de senere årene har vært spesielt opptatt av å kartlegge de kontrajihadistiske og høyreekstreme miljøer på internett.

Heidi Nordby Lunde, først kjent som bloggeren VamPus, og nå også stortingsrepresentant for Høyre, blir også med i panelet.

Ordstyrer blir Solveig Grødem Sandelson, kultur- og debattredaktør i Stavanger Aftenblad.

 

Frankrike og Norge
Torsdag 6. mars er det mulig å få med seg to interessante foredrag i Studentenes hus. Først vil instituttleder og historiker Marie Smith-Solbakken snakke om «Den norske Jødeparagrafen, et konstitusjonelt unntak: Hva har den fått å si for vår tenkning om minoriteter». 

Deretter vil professor i lesevitenskap, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, ta for seg «Nasjonsvalget: Fransk og norsk konstitusjonsoppfatning. Valg av nasjonalitet for individ og folk».

Torsdagsarrangementet finner sted i Studentenes Hus og varer fra kl. 1415 til ca. 1500.

Demokratiprosesser
Internasjonale konflikter og demokratiprosesser er tema for Ketil Fred Hansens foredrag i Grunnlovsuken. Ketil Fred Hansen er førsteamanuensis i historie med afrikansk historie som spesialfelt.

Foredraget finner sted i Studentenes hus, fredag 7. mars fra klokken 1415 til 1500.

Kvinnenes betydning
På kvinnedagen 8. mars avslutter UiS sin første Grunnlovsuke på Sølvberget med tema «Kvinnekamp og likestilling: Kvinners betydning for nasjonsbygging og samfunnsutvikling etter 1814».

Deltakere er tidligere forsknings og kunnskapsminister og tidligere fylkesmann i Rogaland, Tora Aasland og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg.

 

Postkort fra 100-årsjubileet for Grunnloven i 1914

UiS markerer 200-årsjubileet for Grunnloven med en egen Grunnlovsuke. (Illustrasjon: Nasjonalbiblioteket/ Wikimedia Commons)