MENY

Gunnar Magnus Eidsvåg har disputert

Cand. Theol. Gunnar Magnus Eidsvåg disputerte ved Misjonshøgskolen 5. oktober 2011 med avhandlingen "The Septuagint of Zechariah. A Study of LXX-Zechariah as Translation and Interpretation".

Eidsvåg er ansatt i en midlertidig stilling som universitetslektor ved Institutt for førskolelærerutdanning ved UiS i studieåret 2011-2012.

I avhandlingsarbeidet har han studert hvordan den greske oversettelsen av Sakarjaboken røper oversetterens oversettelsesteknikker, miljø og preferanser.

Førsteopponent ved disputasen var Professor Emanuel Tov, Hebrew University, Jerusalem, Israel, andreopponent var professor Raija Sollamo, Department of Biblical Studies, University of Helsinki. Det tredje medlem, og koordinator for komiteen, var professor Jostein Ådna, MHS.

Avhandlingen kan kjøpes fra MHS ved å kontakte ekspedisjonen@mhs.no.