MENY

Gunnar Nerheim fast ansatt som professor i moderne historie

Gunnar Nerheim er fra 1. august fast ansatt som professor i moderne historie med vekt på økonomi-, teknologi-, og virksomhetshistorie.

Nerheim er i dag midlertidig ansatt som professor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. Fra 1. februar har han ivaretatt funksjonen som prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet.

Nerheim har omfattende erfaring fra forskning og undervisning på universitetsnivå, samt ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Fra 1995 til 2005 var direktør ved Norsk Teknisk Museum. Da han i august 2008 ble oppnevnt som professor II ved UiS, var han direktør ved Stavanger Museum.

Gjennom årenes løp har Nerheim deltatt i en rekke forskningsprosjekter og vært hovedforfatter eller medforfatter i en rekke bøker om industrialiseringsprosesser i Norge i det 19. og 20. århundre. Han har også erfaring som medlem i doktorgradskommisjoner samt bedømmelseskomiteer for professorater i historie i Norge og Sverige.