MENY

Gyldig avskjed av professor

Kunnskapsdepartementets avskjed av professor Nils Rune Langeland var gyldig. Det er konklusjonen i en dom fra Oslo tingrett.

Langeland er tidligere professor ved Universitetet i Stavanger. Den 24. november 2017 fant styrets ansettelsesutvalg ved UiS at det var grunnlag for avskjed av professoren etter paragraf 26 i statsansatteloven.

Rettssak

Vedtaket ble påklaget til Kunnskapsdepartementet (KD), som i mars 2018 konkluderte med å opprettholde UiS sitt vedtak.    

Den tidligere UiS-professoren saksøkte deretter KD, og saken ble behandlet i Oslo tingrett i desember 2018. 

Dom fra Tingretten

15. januar 2019 kom dommen fra Oslo tingrett. Domsslutningen lyder slik:

  1. Staten ved Kunnskapsdepartementet frifinnes
  2. Sakskostnader tilkjennes ikke