MENY

H1N1-pandemien tema på Vitenskapsakademiet

Onsdag klokken 18 kommer tidligere professor og leder av Influensasenteret i Bergen, Lars R. Haaheim til Arkeologisk museum for å snakke om H1N1-pandemien.

Temaet for foredraget er ”H1N1-pandemien: Vitenskapelige og helsepolitiske betraktninger. Medienes rolle”.

Dr.philos Lars Haaheim er en av Norges fremste eksperter på influensarelaterte pandemier. Inntil han i fjor tok dro til USA for å arbeide ved et av verdens ledende fagmiljøer for utvikling av influensavaksine, var han professor ved Universitetet i Bergen. Han har vært leder for Verdens helseorganisasjons (WHO) nasjonale influensasenter i Norge i en årrekke, og var aktiv i utarbeidelsen av WHOs første beredsskapsplan for influensapandemier.

Haaheim har arbeidet aktivt med utviklingen av nye influensavaksiner, og har vært en kritisk debattant i spørsmålet om pandemier og beredskapen som trenges for å takle slike. Over flere år har han arbeidet ved sentrale fagmiljøer i USA, Australia og England og har også fungert som faglig rådgiver for helsemyndigheter og som redaksjonell ekspert i flere fagtidskrifter.

I Vitenskapsakademiets åpne møte vil han ta for seg både fakta og fiksjoner i influensapandemidebatten, samt sette kritisk søkelys på medienes rolle i forbindelse med den såkalte "svineinfluensaepidemien"

Vitenskapsakademiets program for hele høsten ser du her.