MENY

Habermas vil ha et mer demokratisk EU

Hvorfor er det nødvendig å bygge demokrati på tvers av landegrensene i EU? Og hvordan er det mulig? Det var tema da Jürgen Habermas, en av vår tids store tenkere, holdt foredrag ved Universitetet i Stavanger.

Jürgen Habermas Tyske Jürgen Habermas har i et halvt århundre vært regnet som en av verdens fremste filosofer. Begge foto: Asbjørn Jensen

–  20-årsdagen til avtalen som knytter Norge til EU havner i skyggen av grunnlovsjubileet Norge feirer i år, innledet filosof og sosiolog Jürgen Habermas.

–  På veien mot en postnasjonal framtid er det norske demokratiet likevel tett knyttet til skjebnen til demokratiet i EU.

Habermas-besøket og foredraget «Democracy in Europe» var en del av 10-årsjubileet UiS feirer i år. Foredraget var en av Holbergforelesningene. Fem vinnere av Holbergprisen holder i år forelesninger ved universiteter rundt om i Norge. Over 600 personer møtte opp på Habermas’ foredrag.


Bør være lettere å nå beslutningstakere
Filosofen mener at det bør være kanaler fra de små og store offentlige samtalene og inn til beslutningstakere. Han insisterer på at velgeren i Europa både må ha en nasjonalstatlig rolle og en EU-rolle.

Habermas argumenterte for en europeisk offentlig sfære.

–  Nasjonale arenaer må åpnes opp. Media må rapportere om diskusjoner i andre land. De må skrive om tema som er av felles interesse for borgere i hele unionen, sa Habermas.

–  I dag har borgere tillit til landet sitt. Ved utviklingen av en slik felles arena kan denne tilliten utvikle seg til å strekke seg over landegrenser.


Politiske utfordringer
Habermas tok opp politiske utfordringer i Europa. Det var:

  • Ubalanse i maktrelasjoner i unionen
  • Trusselen mot den politiske kulturen i mange land i vårt post-imperialistiske Europa
  • Oppløsning av velferdsstatens oppnåelser
  • At Europa har sviktet i å leve opp til sin rolle i verdenspolitikk


EUs politiske profil
Habermas er opptatt av at Europa bør få en egen global, politisk profil.

–  Europa bør, i en arbeidsfordeling med militærmakten i USA, ta til orde for håndhevelse av internasjonal rett og sikring av en internasjonal fredsorden, sa han.

– Denne idéen har enda ikke slått rot. I lyset av konfliktene i Ukraina, Syria, Irak og Israel, ser dette mer eller mindre idealistiske målet ut til å være en nødvendighet.


Fortsetter å engasjere seg
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på arrangementet.

–  Jeg er imponert, ikke bare over hvordan du har engasjert deg i viktige emner, men også over hvordan du fortsetter å engasjere deg, sa han til Habermas.

Torbjørn Røe Isaksen

– Jeg er her i dag kun fordi jeg har lyst og ut av interesse, sa Torbjørn Røe Isaksen.