MENY

Hailu Kebede Abay disputerer om gasshydrater

Hailu Kebede Abay (32) disputerer ved Universitetet i Stavanger. Torsdag 22. september forsvarer han sin doktorgradsavhandling om dannelse av gasshydrater.

Gasshydrat er en isliknende substans som kan tette transportrørledningene for olje og gass gjennom dannelse av såkalte ”hydratisplugger”.

Abays doktorgradsarbeid har bedret vår forståelse av prosessene rundt kimdannelse og vekst av slike hydrater. Forskeren har identifisert noen av nøkkelfaktorene i prosessene.

Funnene i avhandlingen vil ha stor interesse både blant forskere og innen industrien, ettersom de har innvirkning på produksjon av olje og gass og utgjør en fare for blokkering av rørledninger.

Problem for oljeindustrien
I oljeindustrien er det viktig å forstå hvordan gasshydrater danner kim og utvikler seg. Gasshydrater kan nemlig, under visse forutsetninger, klumpe seg og hindre strømmen av olje og gass gjennom rørledninger på havbunnen.

Mens fagfolk i dag vet mye om det termodynamiske i forhold til gasshydrater, er forståelsen av prosesser som styrer kimdannelse og vekst (kinetikken) fortsatt mangelfull.

Hydratsystemer med flere gasskomponenter i blanding er komplekse av natur og mekanismer som styrer prosessene er ikke studert på samme måte tidligere.

Seks artikler
I sitt doktorgradsarbeid har Hailu Kebede Abay studert både enkel- og flerkomponentsystemer. Det har resultert i seks artikler som er blitt publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Abay har funnet ut hvordan mekanismene bak dannelse av gasshydrater blir påvirket av hemmende kjemikalier, temperatur, trykk og gassens sammensetning. Kimdannelsen kan påvirkes av svingninger (oscillasjoner) i systemene grunnet forskjeller i løselighet samt koblinger mellom masse- og varmetransport i systemet fram mot kimdannelsen.

Avhandlingen har tittelen "Kinetics of Gas Hydrate Nucleation and Growth". Førsteamanuensis Thor Martin Svartås ved Institutt for petroleumsteknologi har vært hovedveileder, mens professor Rune Time har vært medveileder.

Prøveforelesning
Torsdag 22. september blir det først prøveforelesning kl 10, med tittelen “The potential of natural gas hydrates as energy resource and storage and transport medium for natural gases”.

Selve disputasen starter klokken 12.15. Begge deler foregår i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus på Universitetet i Stavanger.