MENY

Han er årets beste petroleums-ph.d

Yingfang Zhou (27) forsvarte sin doktorgrad ved UiS 10. desember i fjor. Nå kan han smykke seg med den gjeve tittelen årets beste doktorgradsstudent innen petroleum.

Yingfang Zhou (27) fra Kina disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet før jul i fjor. Han forsker på bruk av mikroskopbilder for å bestemme flyten av ulike væsker i et oljereservoar.

Han har en mastergrad i olje- og gassfeltutvikling og en bachelor i petroleumsteknologi fra Kinas universitet for geovitenskap i Bejing, og arbeider nå som forsker ved IRIS. Nylig ble han kåret til årets beste doktorgradsstudent av Society of Petroleum Engineers (SPE), avdeling Stavanger. 

Gode bidrag
Prisen går til en student som har levert jevnt over gode forskningsbidrag i løpet av sin studieperiode. SPE skriver følgende i sin beskrivelse av prisen på sine nettsider:

"Forsknings-og utviklingsprosjekter spiller sentrale roller i å bidra til utviklingen av petroleumsnæringen og videreføring av yrket, og doktorgradsstipendiater har en viktig oppgave med å utføre nyskapende forskning."

Prisen er ment som en oppmuntring for stipendiatene, og skal vise at godt og hardt arbeid vil lønne seg.

Mottar diplom og sjekk
Zhou mottok en diplom og en sjekk som premie. I hans doktorgradsstudie har han utviklet en ny metode for å beregne kapillartrykkskurver fra mikroskopbilder av bergarten. Den nye metoden tar høyde for hvilket fluid som fukter bergarten og gjør det mulig å beregne kapillartrykkskurver og tilhørende fluidfordeling i bergarten med både to fluider (for eksempel vann og CO2) og tre fluider (for eksempel olje, vann og gass) tilstede i porerommet.

Zhous avhandling har tittelen «Poreskalamodellering av kapillartrykkskurver på todimensjonale bergartsbilder». Forskningen har vært støttet av Norges forskningsråd (CLIMIT-programmet). Hans hovedveileder gjennom doktorgradsarbeidet har vært Dr. Dimitrios Hatzignatiou, IRIS/UiS. Les mer om forskningen til Zhou her.

Yingfang Zhou.

Yingfang Zhou.