MENY

Håndplukket som redaktør for nordisk forskningstidsskrift

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk Janne Fauskanger er valgt som norsk redaktør for det nordiske forskningstidsskriftet Nordisk matematikk-didaktikk (Nomad). – Det er kjekt å få anerkjennelse for arbeidet man gjør, sier hun.

Janne Fauskanger er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, der hun underviser i matematikk på grunnskolelærerutdanningene. 

Eneste av sitt slag i Norden

Fauskanger har vært styreleder i Nettverk for matematikk i lærerutdanning, skrevet en rekke artikler i flere ulike tidsskrift, i tillegg har hun vært involvert i flere store forskningsprosjekter.

I mai fikk hun forespørsel om å være medredaktør for det nordiske forskningstidsskriftet Nordisk matematikk-didaktikk (Nordic Studies in Mathematics Education), Nomad. Medredaktørene i Nomad har ansvar for hele prosessen med publisering av forskningsartikler: å skaffe reviewere, ta imot og vurdere reivewer, skrive rewievrapporter, samt for å holde workshoper for doktorgradsstudenter som ønsker å publisere i tidsskriftet.

Tidsskriftet Nordisk matematikk-didaktikk (Nomad) er det eneste tidsskriftet av sitt slag i Norden. Det kommer ut 4 nummer av tidsskriftet i året, og det er 4 til 5 artikler i hver utgave. I «Volume 22, No 2», publisert i mars i år, var et av bidragene signert Reidar Mosvold, professor i matematikkdidaktikk og Fauskangers kollega ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

– Kjekt å bli spurt

Redaktørene i tidsskriftet representerer hvert sitt land i Norden, og Fauskanger ble fra mai 2017 Norges representant da hun erstattet professor Frode Rønning fra NTNU. 

– Jeg synes det var kjekt å bli spurt, og selv om dette kommer til å kreve en del tid og vil komme i tillegg til mine arbeidsoppgaver ved universitetet, har jeg tro på at jeg kommer til å lære mye av denne erfaringen, sier hun.

Fauskanger har allerede startet på arbeidet som medredaktør, men forteller at det meste av arbeidsoppgavene vil være fra høsten av.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Privat

 

Portrettbilde av Janne Fauskanger.

Janne Fauskanger er ny medredaktør for det nordiske forskningstidsskriftet Nomad.