MENY

Hans Borge blir instituttleder på IPT

Hans Borge (41) er ansatt som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi (IPT). Borge kommer fra en stilling som seniorforsker ved SINTEF Petroleumsforskning.

Den nye instituttlederen tok sin doktorgrad (ph.d.) i petroleumsgeologi ved NTNU i 2000. Han er utdannet sivilingeniør og har special course i geologi fra UiT.

Borge har vært ansatt som forsker/seniorforsker ved SINTEF Petroleumsforskning i Trondheim siden 1993, med ett års opphold hvor han var reservoaringeniør i Pera AS (2005).

I perioden 1993-1995 var han også timelærer i matematikk ved Privat Gymnas. Han har også vært undervisningsassistent i matematikk ved NTH (1992-1993) og gjesteforeleser ved NTNU.

Borges arbeid ved SINTEF har i hovedsak bestått av utvikling og gjennomføring av prosjekter, prosjektledelse og forskningsformidling. Han er stedfortreder for avdelingsleder ved SINTEF og sitter som representant for de ansatte i styret.

Borge er aktiv i det politiske liv og sitter nå i bystyret i Trondheim. Han er også medlem av byutviklingskomiteen her.


 

(Publisert 5.7. 2011)

Portrettbilde av Hans Borge

Hans Borge (Foto: Trondheim kommune)