MENY

Håper på lærdom etter Deepwater Horizon

Oljeselskapet BP la i går fram sin rapport om hva som gikk galt på oljeriggen Deepwater Horizon i Mexico-golfen. Professor Ove Tobias Gudmestad mener rapporten må føre til reelle endringer i organisasjonen.

– Jeg merker meg to ting fra pressemeldingen til BP. Den ene er at de har en tendens til å skylde på andre, hovedsakelig Transocean. I Norge er det operatøren som tar ansvaret når noe går galt. Det andre er at de lover å forbedre seg. Jeg håper de kommer til å gjøre endringer som gjør det mulig at fagfolkene blir lyttet til, sier professor Ove Tobias Gudmestad.

11 dødsfall og en av verdens største miljøkatastrofer ble resultatet da oljeriggen Deepwater Horizon eksploderte 20. april. Det har vært mange teorier om hvordan det kunne gå så galt.

"En serie feil"
Oljegiganten BPs egen rapport om ulykken ble lagt fram i London i går ettermiddag. Deres konklusjon er at ulykken, som drepte 11 mennesker, skyldtes en serie feil utført av flere aktører.

Hovedpunktene i BPs egen rapport er som følger:

  • Feil i sementbarrierene nede i brønnen førte til at gass og væske kom opp i produksjonsrøret.
  • Ansatte i både BP og Transocean mente brønnen var trygg, selv om en trykktest tydet på det motsatte.
  • Det tok 40 minutter før Transocean-mannskapet oppdaget og reagerte på at farlige hydrokarboner var på vei opp stigerøret.
  • Da innholdet i brønnen kom opp på plattformen, ble det styrt inn i en mud/gass-separator. Dermed ble den eksplosive gassen værende om bord.
  • Når gass kom inn i ventilasjonsanlegg og maskinrom, skapte det en brannrisiko som brann- og gassystemene ikke kunne forhindre.
  • Da eksplosjonen var et faktum, skulle en sikkerhetsventil på havbunnen ha slått inn og stengt brønnen. Dette skjedde ikke, mest sannsynlig på grunn av feil på kritiske komponenter.

Gransker rutinene
I sin rapport sa BP at katastrofen skyldtes avgjørelser tatt av ulike arbeidsgrupper fra ulike selskaper. Hendelsesforløpet var en kompleks serie av mekaniske feil, menneskelige vurderinger, ingeniørløsninger, operasjonelle implementeringer og arbeidsdeling mellom ulike lag.

BPs ledelse sier nå at de vil gå gjennom sine rutiner på bred basis, for å bedre sikkerheten i framtiden.

– Det er fint at de får fram fakta om hva som konkret gikk galt. BP sier også at de tar inn over seg enhver lærdom som kan trekkes fra dette. Jeg håper de nå er villige til å omorganisere seg, slik at ansatte tør å si i fra, og blir lyttet til. Det kom jo advarsler forut for ulykken, slike signaler må bli tatt alvorlig i organisasjonen, sier Ove Tobias Gudmestad.

Med i studiegruppe
Professoren er, som en av tre UiS-forskere, medlem av The Deepwater Horizon Study Group. Dette er en gruppe på 40 uavhengige eksperter verden over som gransker ulykken.

Den ledes av Dr Robert Bea ved Berkeley, en av USAs fremste ulykkesgranskere. Gudmestad har skrevet et såkalt ”White Paper” for gruppen, som ønsker å levere kvalifiserte innspill til amerikanske myndigheter for å bedre sikkerheten i framtiden.