MENY

Har hentet inn over en milliard

Selskaper etablert av Prekubator TTO og forskningsmiljøene i regionen, har hentet inn over en milliard kroner i ny kapital de siste 10 årene.

Prekubator TTO vil være med på å bygge opp vindkraft som alternativ til fossile energiformer med prosjekt som Gwind. Prekubator TTO vil være med på å bygge opp vindkraft som alternativ til fossile energiformer med prosjekt som Gwind. (Illustrasjon: Prekubator TTO)

Det går fram av en artikkel fra Forskningsrådet. Dette dreier seg om tall som ikke framgår av statistikk fra Forskningsrådet, fordi den statistikken bare omfatter Prekubator-selskaper yngre enn tre år. Da er det tilsvarende tallet 337 millioner kroner i innhentet kapital.

Satser alternativt
– Dette viser hvor utrolig viktig det er at myndighetene stiller opp med tidligfasekapital gjennom FORNY og Forskningsrådet, i den aller første fasen av livet til selskaper basert på offentlig finansiert forskning, sier Anne Cathrin Østebø, administrerende direktør i Prekubator TTO.

Det er kanskje ikke overraskende at det er selskaper knyttet til oljenæringen som bidrar mest, når Prekubator TTO nå kan vise til at offentlig støtte til forskningsbasert nyskaping, lønner seg så mye på sikt. På listen over bedriftssuksesser basert på offentlig forskning finner vi selskaper som Reelwell (ny boreteknologi), Badger Explorer (leteboring uten rigg), Sekal (også leteboring) og Cubility (behandling av borevæske).

– Men noe av det mest spennende vi holder på med akkurat nå er Gwind, et selskap som forsøker å kommersialisere en forskningsbasert idé om en gyrobasert flytende vindmølle. Vi har også et veldig spennende prosjekt innen IKT og krypteringssikkerhet, som nå er lisensiert ut, sier Østebø til Forskningsrådet.

Drøye 10 års erfaring
I framtida trenger Stavanger-regionen flere bein å stå på enn oljenæringen. Da kan helse, IKT og alternativ energi bli nye vinnernæringer i Rogaland, sier Østebø i Prekubator og legger til at de også ønsker å bygge opp vindkraft som alternativ til fossile energiformer, slik som nevnte Gwind.

Universitetet i Stavanger (UiS) er medeier av Prekubator TTO, og selskapet har kommersialisert mye av forskningen som foregår på UiS. Prekubator TTO har nå drøye ti år med erfaring innenfor kommersialisering av forskning. Selskapet skiller seg noe fra de andre syv TTO-ene i Norge, da de ikke "bare"satser å forskningsdrevet innovasjon, men bruker også en god del ressurser på behovsdrevet innovasjon.

Behosdrevet innovasjon
Behovsdrevet innovasjon vil si at noen med et udekket forskningsbehov kommer til TTOen med spørsmål om bistand. Dette kan for eksempel være ansatte på et sykehus, ansatte i en kommune eller en pasientorganisasjon eller en interesseorganisasjon, som ser at de gjerne skulle ha løst en pasientutfordring eller en samfunnsutfordring annerledes. Mens åpen innovasjon handler om at TTOen kobler deltagere fra næringsliv og forskningsmiljøer med hverandre, for at de sammen skal finne løsninger.

– Her på Jæren finner du en egen gründerkultur. Med åpen innovasjon forsøker vi å bygge videre på de spesielle samarbeidsformene i denne kulturen. TTO-en vår er relativt liten, og det får oss til å tenke annerledes og se etter nye muligheter. Framfor alt er vi veldig klare på at vi ikke "bare" er en TTO for Universitetet i Stavanger, men for hele regionen, sier Østebø til Forskningsrådet.

Administrerende direktør i Prekubator TTO, Anne Cathrin Østebø.

Administrerende direktør i Prekubator TTO, Anne Cathrin Østebø. Foto: Anne Lise Norheim