MENY

Har Norges mest mobile ph.d.-studenter

Tre av fem ph.d.-kandidater ved Universitetet i Stavanger har et studieopphold i utlandet i løpet av doktorgraden. Stavangerstudentene er dermed Norges mest mobile.

Det går fram av en ny undersøkelse utført av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Senteret la i går ut nyhetssak om dette på sine hjemmesider.

At forskerutdanningen bør være internasjonal, er det bred enighet om. Økt internasjonal mobilitet blant ph.d.-kandidater har vært et politisk mål i Norge siden 1990-tallet.

Likevel ser det ut til at andelen kandidater ved norske universiteter og høgskoler som drar på studieopphold i utlandet synker.

Målrettet satsing
SIU-undersøkelsen viser at mens gjennomsnittet på landsbasis ligger på rundt 45 prosent, reiser over 60 prosent av doktorgradsstudentene ved Universitetet i Stavanger (UiS) på et utenlandsopphold i løpet av studietiden.

– Dette henger sammen med en målrettet satsing på internasjonalisering over tid, sier rektor ved UiS, Marit Boyesen.

Minst tre måneder
I 2004 ble retten til utenlandsopphold forskriftsfestet ved Universitetet i Stavanger, forteller Boyesen.

– I vår ph.d.-forskrift står det at doktorgradsstudenten normalt skal tilbringe minst tre måneder av studietiden ved en anerkjent  utenlandsk utdannings- eller forskningsinstitusjon, sier hun.

Universitetet har også satt av midler på budsjettet til mobilitetsstipender. Rundt en million kroner i året deles ut til ph.d.-kandidater som reiser ut.

– Dette gjør det nok lettere for dem å reise, sier Boyesen.

Lærdom for livet
– For mange er utenlandsoppholdet en essensiell del av forskerutdanningen. Her får de jobbe og publisere sammen med forskere i et internasjonalt miljø. Det er lærdom for livet, både faglig, sosialt og språklig, sier hun.

– Vi jobber stadig for å sende ut og ta imot flere kandidater, legger hun til.

Hva er det som gjør at noen velger utenlandsopphold mens andre velger å la være? SIUs undersøkelse viser at tilretteleggingen ved institusjonene er viktig, og at de som er mobile tenker på karriere så vel som personlig og faglig utvikling.

Dro til California
Roy Endre Dahl er ph.d.-kandidat ved UiS og er tatt opp på programmet Risikostyring og samfunnssikkerhet ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. I fjor tilbrakte han et semester ved Berkeley i California.

– Jeg ble sterkt oppfordret av instituttet til å reise ut, sier han.

Kontakten med det amerikanske prestisjeuniversitetet ble opprettet gjennom den norske sosiologiprofessoren Trond Petersen, som har jobbet ved Berkeley siden 1980-tallet.

– Universitetet i Stavanger har et godt samarbeid med Berkeley, noe som gjorde søknadsprosessen enklere for meg, sier Dahl.

Utfordring
I likhet med det store flertallet studenter som reiser utenlands, opplevde Dahl oppholdet som veldig positivt.

– For meg var det en kjempeutfordring både personlig og faglig. Jeg fikk definitivt tatt flere interessante og relevante fag enn jeg ellers hadde gjort, sier han.

Dahl tror det er riktig informasjon og gode finansieringsordninger som er det viktigste i arbeidet med å få flere til å reise ut. For ham var mobilitetsstipendet fra UiS avgjørende for at han dro.

– Jeg har en leilighet i Stavanger som jeg betaler renter og avdrag for. I tillegg er det høye levekostnader i California. Mobilitetsstipendet gjorde at jeg ikke hadde økonomiske bekymringer under oppholdet, sier han.