MENY

Har skrevet Europas beste læreverk i historie

– Vårt mål var at elevene skulle lære å bruke historie selv for å forstå egen samtid, samt være kritiske til kilder og andres bruk av historie, sier Ketil Knutsen ved UiS.

Bilde av Ketil Knutsen. Ketil Knutsen har skrevet "I Ettertid" sammen med kollegaer fra andre universiteter og skoler.

Ketil Knutsen er førsteamanuensis i historiedidaktikk og har skrevet læreboka «I ettertid», utgitt på forlaget Aschehoug, sammen med Knut Dørum (professor ved UiA), Synnøve Hellerud (lektor og forfatter) og Magne Njåstad (professor ved NTNU).

En bok de fikk sølv for i kåringen av Europas beste læreverk. Prisen deles ut av Belma (Best Learning Materials Awards), som av mange regnes som selveste Oscar-prisen for lærebokforfattere.

Nyskapende læreverk

Boka konkurrerte med andre lærebøker fra alle andre typer fag og disipliner, og hovedvinneren av prisen i kategorien lærebok for videregående skole gikk til en slovensk lærebok om tyskfaget.

– Sånn sett kan man si at vår lærebok dermed ble kåret som Europas beste i historie for videregående skole, sier Knutsen og smiler.

– Det er utrolig kjekt, og jeg er veldig stolt. Det er en anerkjennelse av arbeidet vi har lagt ned for å få på plass et didaktisk og nyskapende læreverk, legger han til. 

Motiverende å lese

Boka «I ettertid» er en lærebok i historie for VG2 og VG3, der Norges- og verdenshistorie fra antikken og fram til våre dager blir presentert. Boka blir regnet som et pedagogisk nybrottsarbeid. Nå skal den trolig oversettes til engelsk og andre europeiske språk.

Ifølge Knutsen er det første gang et etablert forlag går såpass radikalt til verks og velger å gå bort ifra det mer tradisjonelle oppslagsverket, og i stedet satser på et helt nytt historieverk med utgangspunkt i personer og dramatiske hendelser. Det tror han vil fenge elever i videregående skoler i mye større grad.

– Målet var at det skulle være motiverende å lese denne boka, og ikke at det skulle være et ork, sier han. 

Lite å lese, mye å arbeide med

I juryens begrunnelse får boka og forfatterne ros for blant annet å ha laget et utmerket læreverk som gjør det mulig for elevene å ikke bare lese om historie, men å være aktive og arbeide med faget. 

«Hvert kapittel starter med en motiverende oppgave for å engasjere elevene og en presentasjon av konkrete personer, hendelser og situasjoner som gir elevene en dypere og bredere historisk kontekst», står det å lese videre i begrunnelsen.

Her kan du lese juryens begrunnelse for prisen i sin helhet

Imøtegår kompetanseplanen

Utgangspunktet er ikke faget, men læreplanens kompetansemål. Hvert kapittel dekker to kompetansemål, sier Knutsen.

– For oss var det svært viktig at elever på videregående skoler rundt omkring i Norge virkelig skulle kunne dra nytte av boka i egen utvikling og oppfyllelse av læreplanmålene, og ikke at de skulle bli servert tørre fakta om fortiden, sier historiedidaktikeren.

Et av grepene de har gjort har vært å bruke sterke fortellinger fra faktiske hendelser med virkelige personer, som gjør at elevene lettere kan identifisere seg med det som blir fortalt, og som gjør materialet lettere å lese. I tillegg til ulike typer oppgaver, aktiviseres også elevene underveis i lesingen av lærebokteksten gjennom spørsmål hvor de må reflektere over det de nettopp har lest.

Tekst og foto: Maria Gilje Strand