MENY

Har utvikla ein moderne jukeboks

Førestell deg at du går inn i ein butikk. Du liker ikkje musikken som fløymer frå høgtalarane. Difor fiskar du opp mobiltelefonen din og trykkjer på eit par knappar. Vips, nokre minutt seinare er det din yndlingsmusikk som blir spelt høgt i lokala.