MENY

Håvard Hansen inn i Markedsrådet

UiS-professor Håvard Hansen er oppnevnt som varamedlem til Markedsrådet for de neste fire årene. Markedsrådet er et forvaltningsorgan som avgjør klager på antatte overtredelser av markedsføringsloven, reklameforbudene i kringkastingsloven og alkohol- og tobakkskadeloven.

Markedsrådet ble etablert i 1974, og er et forvalt­ningsorgan som hovedsaklig følger forvaltningslovens regler i sin saksbehandling. Markedsrådet ligger administrativt under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og får alle sine midler over stats­budsjettet.

En sak som skal behandles av Markedsrådet etter markedsføringsloven, må alltid først ha vært til behandling hos Forbrukerombudet. Saker om reklameforbud i kringkastingsloven skal først behandles av Statens medietilsyn, og saker om forbud mot reklame for tobakk og alkohol skal være behandlet av Sosial- og helsedirektoratet.

Markedsrådet består av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer, og disse oppnevnes av Kongen for 4 år av gangen. Markedsrådet har én leder, én nestleder og  sju ordinære medlemmer.

Håvard Hansen ble i statsråd i dag oppnevnt som varamedlem til Markedsrådet fra og med 1. mai 2013 til og med 30. april 2017.

Les mer om Markedsrådet
 

Håvard Hansen (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)

NYTT VERV: Håvard Hansen er oppnevnt som nytt varamedlem til Markedsrådet for de neste fire årene. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)