MENY

Havbruksprisen 2006 til Ragnar Tveterås og Frank Asche

Professor Ragnar Tveterås og professor Frank Asche, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, UiS, er tildelt Havbruksprisen 2006.

Prisen ble delt ut av administrerende direktør i Marine Harvest Cold Water Species og tidligere prisvinner Magnus Skretting under Karrieredagen på UiS.

- Det er virkelig kjekt for oss å få denne prisen, sier Ragnar Tveterås som mottok prisen på vegne av prisvinnerne.

Frank Asche er for tiden i USA på University of Rhode Island i sin vikarstipendperiode.

- Det som er ekstra kjekt er at prisen denne gang går til forskere. Tidligere priser er gitt til personer i næringen. Denne pristildelingen tyder på at vi har klart å bidra med noe i forhold til næringen.

Ragnar Tveterås og Frank Asche har begge vært meget aktive i sin forskningsformidling.

Forskningsformidling

- Vår virksomhet mot næringen har i vesentlig grad vært ren forskningsformidling i form av foredrag, artikler og konferansebidrag. Vi har også deltatt i forskjellige grupper i både regionale, nasjonale og internasjonale nettverk som diskusjonspartnere og premissleverandører og har i tillegg gjort utredningsoppdrag for næringen.

Prisvinnerne har også gjennom undervisningen på UiS vært med på å uteksaminere kandidater som har gått rett inn i havbruksnæringen. Tveterås og Asche har også utarbeidet kompetanseprogram for Innovasjon Norge for matvarenæringen.

- Prisen kom som en hyggelig overraskelse for oss, sier Tveterås. Det gir en personlig tilfredsstillelse samtidig som det er kjekt for UiS. Dette er også et eksempel på samarbeid mellom forskning og nasjonalt og regionalt næringsliv.

Frank Asche har tidligere fått Lyses forskningspris i 2002, Stavanger Forums formidlingspris i 2005 og fikk Fiskeri- og havbruksnæringens formidlingspris i 2005.

Ragnar Tveterås har tidligere fått Scanas forskningspris for 2006.

Formidling

- Denne gangen har vi sett på formidlingssiden i forbindelse med årets prisutdeling, sier prisutdeler Magnus Skretting. – Ragnar Tveterås og Frank Asche har formidlet på en utrolig god måte hva sjømatnæringen er. De har også fått næringen til å innse viktigheten av å arbeide sammen med akademia. Havbruksnæringen er i høyeste grad global, og vi trenger kompetanse i alle ledd også innen markedsføring av bransjen.

- Det er også befriende at Tveterås og Asche tør å si at de skal bli best på utdanning i markedsføring av sjømat.

Begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det ellers:

Havbruksprisen tildeles Ragnar Tveterås og Frank Asche for deres fremragende tydeliggjøring av Stavanger-regionen i biomarin sammenheng, Professorene har med sin forskning og formidling autoritet og legitimitet nasjonalt og internasjonalt og har bidratt til et fruktbart samspill mellom næring og læring. Deres smittende engasjement gjør den biomarine næringen i Rogaland til et attraktivt arbeidssted.

Biomarin Vekst deler Havbruksprisen en gang årlig til bedrifter eller personer som har utmerket seg innen havbruksnæringen. Biomarin Vekst er en nettverksorganisasjon for den marine verdikjeden i Rogaland. Den arbeider for å koble den marine klyngen sammen for å bygge næringens omdømme og sørge for rekruttering til bransjen. Biomarin Vekst initierer, leder og administrerer prosjekter på vegne av klyngen.

Juryen har bestått av de tre tidligere prisvinnerne Magnus Skretting, Atle Eide og Knut Molaug.