MENY

Hederspris til Sidsel Haavardtun

Sidsel Haavardtun, HR-direktør i Rica Hotels, er tildelt Norsk hotellhøgskoles hederspris. Prisvinneren har gjennom flere år hatt et nært samarbeid med de ansatte og studentene ved skolen. Hedersprisen ble delt ut under Serviceforums årlige fagkonferanse.

Sidsel Haavardtun, HR-direktør i Rica Hotels, er tildelt Norsk hotellhøgskoles hederspris fordi hun gjennom lang tid har arbeidet aktivt for å styrke Norsk vertskapsindustri og for sitt arbeid for Norsk hotellhøgskoles studenters interesse.

Haavardtun har på en en ekstraordinær måte fremmet Norsk Hotellhøgskoles interesser og visjoner over lengre tid og har vært delaktig i å opprettholde og styrke merkevaren Norsk Hotellhøgskole regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Har vært viktig rollemodell
I begrunnelsen for tildelingen står det videre at årets vinner har utmerket seg spesielt innenfor flere områder i hotellnæringen og gjennom mer enn 25 år har hun vært en rollemodell for hvordan kompetanse og kunnskapsutvikling i samhandling mellom skole og næringsliv skal være.

Prisvinneren har arbeidet med kompetanseutvikling i tre forskjellige kjeder igjennom sin karriere og vært en viktig ressursperson i bransjen for øvrig med sitt pågangsmot og sitt fokus på vertskapskompetanse.

Samarbeid med studentene
Hennes innsats for Norsk hotellhøgskole (NHS) har blant annet vært i form av deltagelse på karrieredager og bransjedager, som arrangeres hvert år på Norsk hotellhøgskole ved UiS. Haavardstun har også hatt et nært samarbeid med studentene og studentmiljøet ved skolen. 

Hedersprisen består av en glasspokal og blomster. Prisen ble delt ut under Serviceforum torsdag 14. mars.

I komiteen for Norsk hotellhøgskoles hederspris sitter instituttleder Truls Engstrøm ved NHS, to ansatte ved Norsk hotellhøgskole, to representanter fra Norsk hotellhøgskoles Union, to representanter fra Serviceforum, en representant fra bransjerådet og en representant for NHS Alumni.

Sidsel Haavardtun, HR-direktør i Rica Hotels, får overrakt hederspris av Truls Engstrøm

HEDER OG ÆRE: Hvert år deler Norsk hotell-høgskole (NHS) ved UiS ut en hederspris til en person som har utmerket seg i sitt arbeid for NHS og studentene. Årets pris går til Sidsel Haavardtun, HR-direktør i Rica Hotels, som fikk overrakt prisen under Serviceforum i går. (Til venstre instituttleder Truls Engstrøm ved NHS).