MENY

Hedret for universell utforming

Universitetet i Stavanger mottok tirsdag 12. desember Rogaland fylkeskommunes tilgjengelighetspris for 2006.

UiS fikk prisen for å ha nedlagt et stort og viktig arbeid for at studiene skal være tilrettelagt for alle. Det vises stor vilje til å hjelpe studentene til rette på beste måte med en åpen, positiv og inkluderende innstilling. Studentene kan dermed bruke kreftene på selve utdanningen og studiene.
 
Fylkesordfører Roald Bergsaker, som delte ut prisen, viste til at mennesker med funksjonshemminger i større grad enn andre er avhengige av høyere utdanning for å ta del i arbeidslivet. Han berømmet arbeidet som gjøres UiS gjennom ”Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse”.
 
- Det er underrepresentasjon i utdanningen i forhold til hvor mange som fullfører videregående skole. Ofte er det å få utdanning svært komplisert for funksjonshemmede, sa Bergsaker, og la til at mange ender opp med uføretrygd i stedet for utdanning og jobb.
 
Tiltak koordineres
Handlingsplanen skisserer mål og tiltak for tilgjengelighet, og er et verktøy for å følge opp det totale læringsmiljøet. Den sikrer også at alle som får tilbud om studieplass ved UiS, samtidig får informasjon om hvordan de går fram hvis de har spesielle behov i studiehverdagen. Studenter med spesielle behov kan i dag henvende seg én plass, så koordineres nødvendige tiltak i samarbeid med det aktuelle fakultetet. Det kan dreie seg om pedagogisk tilrettelegging, tolketjenester eller sikring av tilgang til toaletter og svømmehall.
 
UiS-student Mette Mari Lunde Ruud nominerte universitetet til Tilgjengelighetsprisen på bakgrunn av egne erfaringer.
 
- På UiS er det gjort mye når det gjelder utforming og tilgjengelighet. Selv har jeg blitt møtt av personer med engasjement og gode kunnskaper, sier Lunde Ruud, som studerer barnevernspedagogikk.
 
Ikke "skrivebordsdokument"
Bente Dale har ledet arbeidet med å utvikle handlingsplanen. Hun mener at prisen forplikter til fremtidig arbeid og hindrer at planen ender opp som et "skrivebordsdokument".
 
- Dette er en viktig påskjønnelse for arbeidet med å gjøre UiS til et universitet for alle. Vi har stått på barrikadene for å komme dit vi er i dag. Alle som jobber på universitetet har ansvar for bedre studiehverdagen for studentene, understreker Dale.
 
Åse Marie Landsverk, som i sommer overtok hovedansvaret for å tilrettelegging, er opptatt av å forankre holdninger på dette området enda sterkere i organisasjonen.
- Vi må tydeliggjøre at funksjonshemminger ikke er noen hindring for å ta høyere utdanning. Poenget med tilretteleggingen er å sette utdanning i fokus for alle studenter, sier Landsverk.