MENY

Helse Vest gir innovasjonspris til nytt kurskonsept

Et kurs i klinisk ledelse i team er innført på SUS og har bidratt til god kulturbygging, økt helhetstenkning og bedre service og holdninger overfor pasienter og kolleger.

Vinnere av innovasjonspris Helse Vest sin vurderingskomité la vekt på at kurset har bidratt til styrking av teamarbeid med deltagere fra flere disipliner. Sissel Eikeland Husebø (f.v.), Øistein Mjelva, Øystein Evjen Olsen og Sigrun Qvindesland (Foto: Silje Katrine Robinson)

Gruppen som har laget kurskonseptet, får prisen for prosjektet «Kurs i klinisk ledelse i team» som de har utviklet og implementert først ved Akuttmottaket på Stavanger universitetssjukehus (SUS), senere ved medisinsk, kirurgisk og nevrologiske avdelinger ved SUS.

Førsteamanuensis Sissel Eikeland Husebø ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger er med i gruppen som mottar Helse Vest sin Innovasjonspris for 2017.

Kulturbygging på tvers av fagdisipliner

I tillegg til Sissel Eikeland Husebø som har vært ansvarlig for forskningsprotokollen, består gruppen av Øystein Evjen Olsen, prosjektleder SUS23 og Sigrunn Anna Qvindesland, koordinator SAFER.

– Vi er stolte og glade over tildelingen av Innovasjonsprisen 2017. Prisen er en anerkjennelse til hele teamet for alt arbeidet som er lagt ned i alle faser av prosjektet. Prisen gir oss inspirasjon og mulighet til å fortsette videreutvikling av kurset, sier Husebø. Hun arbeider ved SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Vurderingskomiteen legger vekt på at gruppen gjennom prosjektet har bidratt til styrking av teamarbeid med deltagere fra flere disipliner. Kurset som prosjektet har utviklet og gjennomført med et stort antall deltagere, har bidratt til kulturbygging i hele foretaket med ringvirkninger langt ut over kursdeltagerne. Dette har bidratt til endring av adferd som økt helhetstenkning, proaktivitet, bedre service og holdninger overfor pasienter og kolleger.

Videreføring til andre helseforetak

Videre i begrunnelsen heter det at: «Gruppen har på en god måte dratt nytte av kompetanse fra læringssenteret SAFER og Universitetet i Stavanger samt opprettet Copyright for løsningen. Komiteen har lagt stor vekt på gruppens ambisjoner om spredning av prosjektets resultater både til andre helseforetak i Helse Vest og til helseforetak utenfor regionen. Komiteen mener at tildelingen av prisen til denne gruppen vil skape positiv oppmerksomhet om tjenesteinnovasjon generelt og til styrking av teamarbeid spesielt.»

Helse Vest sin Innovasjonspris er på 100.000 kroner og et kunstverk, og den ble delt ut på Helse Vest sin Forskningskonferanse i Bergen 26. oktober.

Tekst: Benedicte Pentz

Sissel Eikeland Husebø

Sissel Eikeland Husebø har vært med å utvikle kurset som er tatt i bruk både ved Akuttmottaket og medisinsk, kirurgisk og nevrologiske avdelinger ved SUS. (Foto: Elisabeth Tønnessen)