MENY

Helse Vest-midler til SUS og UiS

Helse Vests tildeling av åpent utlyste forskingsmidler 2012 er klar. Flere av prosjektene ved Helse Stavanger som har fått midler, er samarbeidsprosjekter mellom SUS og UiS-forskere.

Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger tildelte forskningsmidler til 59 nye prosjekt på sitt møte 23. november 2011. Blant prosjektene som har fått midler, er det flere til SUS og UiS.

Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB) ved Stavanger Universitetssjukehus har fått 650 000 for 2012 til det flerårige prosjektet "Identifying molecular targets that halt neuronal degeneration in Parkinson’s disease using a new C. elegans model". Dette er et samarbeid mellom NKB, ved forskningssjef Jan Petter Larsen, og UiS ved nytilsatte Maria DoitsidouCentre for organelle research (CORE). Doitsidou har dessuten fått et postdok-stipend med utenlandsopphold.

Helse Stavanger og professor Simon Møller ved CORE har dessuten fått midler til videreføring av to større prosjekt. "Charactrisation of protein complexes in zebra fish models and brains from patients with Parkinson's Disease ‐ Complementary funnctional analysis of neuronal death and development of clinical biomarkers of the disease" er tildelt 500 000 kroner for 2012. Prosjektet "Iron and calcium homeostasis in the brain and its impact on Parkinson's" er tildelt 860 000 kroner for 2012.

Også førsteamanuensis Ingelin Testad ved Institutt for helsefag ved UiS, som også er tilknyttet SUS, har fått midler til videreføring av et postdok-prosjekt med tittelen "Prevention of hospitalization and nursing home placement for persons with dementia".

Les mer om tildelingene fra Helse Vest