MENY

Helseministeren åpnet HelseCampus Stavanger

Helseminister Bent Høie, godt hjulpet av roboten Eve, stod for den offisielle åpningen av HelseCampus Stavanger.

 • Helseminister Bent Høie får saks fra roboten Eve
  Roboten Eve overleverer saksen til helseminister Bent Høie.
 • Helseminister Bent Høie erklærer HelseCampus Stavanger for åpnet
  Helseminister Bent Høie erklærer HelseCampus Stavanger for åpnet.
 • Bent Høie
  Helseklyngen og det senteret dere har fått til her, er et glimrende eksempel på at flere tenker smart sammen, sa Bent Høie i sin åpningstale.
 • Ragne Kristin Farmen
  – Utviklingen av helsetjenester i Norge beskrives som mange tilbydere av byggesteiner, men uten arkitekt. HelseCampus Stavanger kan ta oppgaven som arkitekt, sa prosjektleder Ragne Kristin Farmen.
 • Klaus Mohn
  Rektor Klaus Mohn mener at HelseCampus Stavanger er en viktig byggestein for den videre utviklingen av UiS og for alle som vi samarbeider med på helsefeltet.
 • Åpning av HelseCampus Stavanger
  Alle venter spent på om dronen fra sykehuset når fram til Helsecampus Stavanger.
 • Roboten Eve
  Roboten Eve kommer med saksen som skal klippe over snoren.
 • Klaus Mohn, Ragne K. Farmen, Bent Høie og Tor Dahle
  Klaus Mohn, Ragne K. Farmen, Bent Høie og Tor Dahle, med sjekk fra Sparebankstiftelsen Stavanger.

Åpningen innebar at et nytt test-, innovasjons- og simuleringssenter i Innovasjonspark Stavanger ble innviet, hvor helsepersonell, industri og forskning kan jobbe tverrfaglig for å løse samfunnets helseutfordringer.

– Dere har hørt det til det kjedsommelige. Men det er et faktum vi må ta inn over oss: helse- og omsorgstjenestene kommer til å møte store utfordringer de neste tiårene. Derfor er vi nødt til å bruke ressursene klokere, sa Bent Høie under åpningen.

Han pekte på at i framtiden må vi løse flere oppgaver uten at svaret er mer penger.  

– Vi vet selvsagt at teknologi aldri kan erstatte menneskelige ressurser. Det er like fullt en nøkkelfaktor for at vi skal kunne yte tjenester av god kvalitet, også med de utfordringene som vi står overfor.

Les helseminister Bent Høie sin tale under åpningen av HelseCampus Stavanger (lenke til ekstern nettside)

Nye måter å jobbe på

Helseministeren var tydelig på at teknologi og digitalisering medfører at vi må jobbe på nye måter og utvikle fellesskap. Men det er også den største utfordringen, ifølge Høie, at vi ikke klarer å ta ut potensialet. Det gjør at vi må tenke innovativt om hvordan vi organiserer oss, og hvordan vi samhandler om behandling, utdanning, opplæring og forskning.

– Ordet "samhandle" vil jeg gjerne dvele litt ved. Fordi det er så utrolig viktig for at pasienten skal møte en helsetjeneste med god kvalitet! Det hjelper ikke at den enkelte tjeneste er av førsteklasses kvalitet, hvis det glipper i overgangene mellom nivåene. Og vi vet at det er i overgangene det glipper, sa helseministeren.

Løsningen er at de ulike aktørene tenker smart – sammen.

– Helseklyngen og det senteret dere har fått til her, er et glimrende eksempel på det! Senteret fasiliterer innovasjon ved at dere bringer faggrupper fra ulike hold sammen og de ulike nivåene i tjenesten, sa Høie.

Eiere og samarbeidspartnere

Den offisielle åpningen fant sted onsdag 25. september 2019 i Innovasjonspark Stavanger. Med på åpningen var representanter for eierne av HelseCampus Stavanger, som er Stavanger universitetssjukehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS), NORCE, Stavanger kommune og Laerdal Medical. Også representanter fra samarbeidspartnerne var til stede. Blant samarbeidspartnerne er Safer Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER), helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og Validè.

Les mer om åpningen og visjonen på Validé sine nettsider

«Mind the gap»

Prosjektleder Ragne Kristin Farmen ønsket velkommen ved å peke på skiltet «Mind the gap», som skal minne alle på å jobbe for en sømløs helhetlig helsetjeneste.

– Her bygger vi pasientens økosystem, som begynner og slutter med kommunen: fra hjem, til fastlege, ambulansetjeneste, sykehus, og tilbake til kommunen for hjemmetjenester og rehabilitering. Og vi skal ha med næringslivet. Vi skal sammen jobbe ut fra forståelsen av behov. Der hvor folk møtes kan det oppstå uante muligheter, sa Farmen.

Hun fortsatte:
– Utviklingen av helsetjenester i Norge beskrives som mange tilbydere av byggesteiner, men uten arkitekt. HelseCampus Stavanger kan ta oppgaven som arkitekt.

Viktig byggestein

Rektor Klaus Mohn la i sin tale vekt på at helse står sentralt i den strategiske tenkningen ved UiS.

– HelseCampus Stavanger er en viktig byggestein for den videre utviklingen av UiS og for alle som vi samarbeider med på helsefeltet, sa Mohn.

Han understreket at overbygningen over helserelaterte aktiviteter på Ullandhaug har kommet i stand gjennom godt samarbeid med relevante partnere.

– Vi ønsker å skape et område som yrer av livgivende aktiviteter på Ullandhaug, et nasjonalt gravitasjonspunkt for helseområdet, med utdanning, forskning, innovasjon og næringsutvikling, sa rektor Mohn.

Forskningsbasert helseklynge

HelseCampus Stavanger er en forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner i helse- og omsorgstjenesten. Målet med senteret er å konkretisere den helhetlige pasientreisen som blir framtidens helsetjeneste. Her skal vi vise at det er mulig å jobbe tverrfaglig, vi skal synliggjøre synergiene det er i å forene det gode arbeidet som allerede gjøres i kommuner, på sykehus, i næringslivet og på forskjellige forskningsarenaer.

HelseCampus Stavanger sin visjon er Simulering, sikkerhet og samhandling – læring, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse.

Det nye testsenteret er gjort mulig med midler fra Sparebankstiftelsen Stavanger og Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark som begge har gått inn med tre millioner kroner hver.

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Mari Hult