MENY

Her er de nye prorektorene ved UiS

Astrid Birgitte Eggen, Merete Vadla Madland og Rune Dahl Fitjar blir prorektorer ved Universitetet i Stavanger. Det vedtok UiS-styret torsdag 9. mai.

Collage Astrid Birgitte Eggen, Merete Vadla Madland og Rune Dahl Fitjar Astrid Birgitte Eggen, Merete Vadla Madland og Rune Dahl Fitjar blir nye prorektorer ved UiS.

Dermed er hele det nye rektoratet ved Universitetet i Stavanger klart. Påtroppende rektor, Klaus Mohn, er svært fornøyd med laget han nå får med seg:

­– Jeg er stolt over at UiS kan presentere en så sterk toppledergruppe. De nye prorektorene har høy akademisk kompetanse og resultater som vitner om at de vet hva som skal til for å hevde seg på toppnivå på sine respektive ansvarsområder. Med en slik toppledelse på plass ser jeg enda mer fram til å ta fatt på rektorgjerningen fra 1. august.

Utdanning

Astrid Birgitte Eggen er ansatt som prorektor for utdanning. Hun er professor i pedagogikk og har i dag stillingen som viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder (UiA).

Eggen har tidligere vært instituttleder ved UiA og postdoktor ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på blant annet utdanningssosiologi og pedagogikk, og har jobbet mye med studiekvalitet og utvikling av studieprogrammer.

Forskning

Merete Vadla Madland er ansatt som prorektor for forskning. Hun er professor i reservoarteknologi og har vært direktør ved Det nasjonale IOR-senteret for økt oljeutvinning ved UiS siden starten i 2013.

Madland har doktorgrad i geomekanikk og har i nærmere 20 år forsket på effektive metoder for å utvinne olje fra bergarter i reservoar. Hun har ledet mange Forskningsråd- og industristøttede forskningsprosjekter.

Innovasjon og samfunn

Rune Dahl Fitjar er ansatt som prorektor for innovasjon og samfunn. Han er professor i innovasjonsstudier på Handelshøgskolen ved UiS og seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE.

Dahl Fitjar underviser i innovasjon og entreprenørskap og leder blant annet det internasjonale forskningsprosjektet RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional Development).

Ny organisering

Den nye toppledelsen ved UiS tiltrer 1. august, i tråd med den nye organisasjonsmodellen ved UiS.

Foruten rektoratet inngår også Ole Ringdal i ny toppledelse. Han ble tidligere i år ansatt som direktør for organisasjon og infrastruktur.

Ny instituttleder

På styremøtet ble i tillegg Håvard Hansen ansatt i åremålsstilling som ny instituttleder ved Norsk hotellhøgskole. Håvard Hansen vikarierer i dag som instituttleder ved Norsk hotellhøgskole. Han er fast ansatt som professor i markedsføring samme sted.

To nye direktører

Styret ansatte også Sjur Bjerke som ny IT-direktør. Han har tidligere vikariert som IT-direktør ved UiS, og er nå Consulting Senior Manager ved Sopra Steria.

Johan William Viflot er ansatt som direktør for virksomhetsstyring og -utvikling. Han var direktør ved Universitetet i SørØst Norge frem til september 2018 og er i dag selvstendig næringsdrivende.

Tekst: Leiv Gunnar Lie og Elin Nyberg