MENY

Her skal framtidens pasientreise simuleres

25. september åpner HelseCampus Stavanger en helsetreningshall på 1000 kvadratmeter i Innovasjonspark Stavanger. Helseaktører, forskere og studenter får dermed tilgang til unikt testsenter.

  • Person i rom uten inventar
    – Vi går nå fra visjon til virkelighet på seks måneder, sier Ragne Kristin Bentsen Farmen, som i mars ble ansatt som prosjektleder for HelseCampus Stavanger.
  • Foto av Cecilie W. Melbye og Ragne Farmen
    Cecilie W. Melbye, daglig leder i Innovasjonsparken AS og Ragne Farmen, som i mars ble ansatt som prosjektleder for HelseCampus Stavanger, samarbeider for å legge til rette for et unikt helsetestsenter.

Lokalene planlegges innredet med et legekontor, pasientrom fra sykehuset, to pasientbad, en leilighet for eldre, en testlab, kontorfellesskap, visningssenter og innovasjonslab.

De som skal trenes i helsetestsenteret er framtidens helseaktører både fra sykehus, kommunale tjenester, fra den private helseindustrien, forskere og studenter. 

– Vi går nå fra visjon til virkelighet på seks måneder, sier Ragne Kristin Bentsen Farmen, som i mars ble ansatt som prosjektleder for HelseCampus Stavanger.

25. september klipper helseminister Bent Høie (H) snoren til et helt unikt helsetestsenter.

Samhandling, sikkerhet, simulering

– Målet er å konkretisere den helhetlige pasientreisen som blir framtidens helsetjeneste. Her skal vi vise at det er mulig å jobbe tverrfaglig, vi skal synliggjøre synergiene det er i å forene det gode arbeidet som allerede gjøres i kommuner, på sykehus, i næringslivet og på forskjellige forskningsarenaer, sier Ragne Farmen.

Hun har selv en unik bakgrunn for å ta på seg oppdraget, med erfaring fra alle sider av samarbeidsbordet som hun nå dekker. Hun har vært forsker og postdoc innen kreftforskning, hun har tittelen førsteamanuensis II fra UiS, hun startet selskapet GENA og drev med DNA-analyse som helsegründer, hun har erfaring fra politikk og kjenner godt aktørene i det regionale næringslivet fra stillingen som prosjektleder i Næringsforeningen.

Driverne for arbeidet hennes videre er de tre visjonære s-ene.

– Samhandling er egentlig å få nytte ut av all den kunnskapen vi har. Det ligger altfor mange avhandlinger og utredninger i skuffer og skap, men det gjelder sannelig også helseteknologi. Fra kunnskap til nytte og fra teknologi til tjenester – det er stikkord for hvordan vi rigger dette senteret, sier hun.

– Å bygge testlab´er utelukkende for teknologien sin skyld er forbi. Teknologiutviklingen bør være behovsdrevet, og det er denne type samhandlingsarena vi her tilrettelegger for. Testsenteret skal være en arena hvor teknologien får vise fram hvordan den kan forbedre helsetjenestene.

Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster er godt i gang med sin Smart Care Lab som har til formål å gjøre veien kortere fra pilot til marked. Deres 165 medlemmer er viktige aktører. Kommunene er avhengig av ferdigtestede løsninger og produkter, «plug & play».

– Vi trenger at samarbeidet mellom næringslivet; som både er etablert helseindustri og gründervirksomhet, forskere og det offentlige bli mer strømlinjeformet. Og blikket vårt skal være festet på brukerne som er pasienten og deres pårørende. En verdilab er en av mine framtidsvisjoner, som er en praktisk treningsarena for kommunenes og deres helseansatte, som vi nå rigger til, men med et fokus på hovedpersonens medvirkning, sier Farmen.

Innovasjonspark for samhandling

Lykkes senteret med å innfri de samordningsfunksjonene som ligger i visjonen til HelseCampus Stavanger, så blir dette et banebrytende prosjekt for norsk helsesektor. At dette skjer i Innovasjonspark Stavanger, som har en fysisk nærhet til nytt sykehus, universitet og forskningsmiljø og et innovativt næringsliv på CampusUllandhaug, er Cecilie W. Melbye svært glad for.  

– Dette er et godt eksempel på hvorfor innovasjonsparken finnes på universitetsområdet. Her spiller vi rollen som tilrettelegger og fasilitator for innovasjon. I dette prosjektet bringes faggrupper fra ulike hold sammen, til samhandling, sier, sier Cecilie W. Melbye, daglig leder i Innovasjonsparken AS, som også stiller co-workingområdet NEST til disposisjon for helserelaterte selskaper som ønsker nærhet til testsenteret.

– Får vi dette til å fungere, knekker vi kanskje koden for hvordan næringslivet, akademia og det offentlige må jobbe sammen for å løse utfordringer, blant annet innen helsesektoren, påpeker Melbye. 

Akkurat nå henger ledningene og dingler fra taket, gamle kontorer er røsket ut og mulighetenes kvadratmetre åpenbarer seg. Ragne Farmen ivrer etter å sette i gang. Visjonen «samhandling, sikkerhet og simulering» skal konkretiseres.

Solide aktører

Farmen påpeker at det finnes små og større testsentre, living labs eller samhandlingsarenaer i helsesystemet i dag, og noen av dem vil kanskje finne det hensiktsmessig å samarbeide tett med HelseCampus Stavanger. '

– Den samfunnstyngden som stifterne av HelseCampus Stavanger representerer, har i beste fall kun eksistert i gode intensjoner og festtaler. Samhandling skal nå gi større kraft og gjennomføringsevne, framholder Farmen. 

Nå får denne viljen sitt episenter i innovasjonsparken.

Aktørene er: Stavanger Universitetssykehus (SUS) Universitetet i Stavanger (UiS), Norce, Stavanger kommune, Safer Acute Medicine Foundation for Education and Resarch (Safer), helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og Validé.

– HelseCampus Stavanger som konsortsium er større en testsenteret, men vi begynner her, sier Ragne Farmen.

Tekst og foto: Hilde Garlid, Validé